Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Fredsarbete på nätet

Norwegian Church Aid arbetar i några av världens mest utsatta länder. När de såg ett ökat behov av digitala verktyg i sitt globala fredsarbete, tog de hjälp av Semcon för att hitta vägen framåt. Initiativet heter Tech for Peace och ska bidra till att minska spridningen av falska nyheter och hets mot folkgrupp på nätet.

KundNorwegian Church Aid

BranschÖvrigt

KompetenserDigital Experience

Bakgrund

Sedan 1940-talet har Norwegian Church Aid (NCA) arbetat för att utrota fattigdom och orättvisor i världen. En stor del av deras arbete går ut på att försöka bevara freden i länder som står på randen till krig. En uppgift som visat sig allt svårare, eftersom en växande del av samtal idag sker i digitala kanaler, dit lokala ledare och fredsarbetare inte har tillgång. NCA insåg att de behövde hitta nya sätt att arbeta och välkomnade stödet från Semcons experter inom idégenerering och innovation för att hjälpa till att kartlägga vägen framåt.

Tech for Peace bygger på dialog

Semcon har hjälpt NCA med innovationsprocesser genom att tydligt definiera problemställningar och sedan hitta den bästa vägen framåt. Samarbetet mellan NCA och Semcon har lett till skapandet av en Advisory Board, med syftet att hitta nya lösningar som kan möta utmaningen med falska nyheter och hat i digitala kanaler. Den kommer att bestå av aktörer från näringslivet och den akademiska världen som kommer att samarbeta för att innovera tillsammans. Semcon kommer att bidra genom att samla dem och genom att underlätta dialog och samarbete.

Som att hälla bensin på en eld

Problemet med falska nyheter och näthat är stort och växer snabbt. De sprids båda snabbt i digitala kanaler och är ofta en drivkraft för våldsamma konflikter. Samtalen förekommer både på personliga kanaler och i stängda grupper, vilket gör det svårt att följa hur de utvecklas. De flesta sociala medieplattformar visar också mer innehåll i linje med vad du tidigare gillat, men främjar inte motargument och dialog. Och även om kunskapen om det här problem är utbredd finns det egentligen ingen effektiv lösning tillgänglig. De flesta stora aktörer använder censur för att motverka dessa frågor, men enligt Fernando Pineda Pinzon vid NCA är det inte rätt väg att gå.

Vägen framåt för Tech for Peace

Projektets advisory board startade sitt arbete under våren 2021. Det första målet är att definiera ett gemensamt projekt som kommer att ha stor inverkan på de växande utmaningar som NCA ser i sitt fältarbete. Semcon kommer att fortsätta att stödja detta arbete och kommer snart att involvera nya partners i projektet. ”Nu ska vi utveckla konkreta projekt och vi kommer behöva att fler aktörer engagerar sig. Vi är öppna för fler samarbeten, så ta gärna kontakt med oss om du vill bidra”, säger Camilla Grøtta, Norwegian Church Aid. ”Now we will develop projects and get additional actors involved. We are open to more partnerships, so please get in touch if you want to contribute”, says Camilla Grøtta, Norwegian Church Aid.

Semcons leverans i projektet:

  • Innovationsarbete

  • Facilitering

  • Samtalsstyrning

  • Idéutveckling

Del av CSR-program
Semcons arbete i Tech for Peace finansieras genom Semcons CSR-program. CSR står för Corporate Social Responsibility och programmet innebär att Semcon avsätter ett antal timmar per år i koncernen där medarbetare kan engagera sig i olika typer av socialt hållbarhetsarbete som stöttar FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager