Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Digitalisering ska minska energiförbrukningen för Bolidens zinkproduktion

I slutet av den norska Sørfjorden ligger Boliden Odda. Detta zinksmältverk har producerat zink sedan 1924 och har idag en årlig produktion på 200 kiloton. I samband med målet att öka produktionen till 350 kiloton inom projektet GZO (Green zink Odda) 4.0 är Boliden fast beslutet att optimera sin energiförbrukning och sina produktionsprocesser. Semcon har tagits in som en strategisk partner med målet att använda varje kWh så effektivt som möjligt genom digitalisering.

KundBoliden

BranschIndustri

KompetenserStrategisk affärsdesignEnergi­optimeringAutonoma lösningarDatahantering & AIProdukt­utveckling

Bakgrund

Förutom att vara ett livsviktigt grundämne är zink oumbärligt för flera industrier. Det används bland annat för rostskydd i stål- och legeringsprodukter och som byggmaterial. Zink kan återvinnas framgångsrikt, en process som också sker vid Boliden Odda. Dock är zinkraffinering mycket energikrävande och Odda står för hela 1 % av Norges totala energiförbrukning. – Även om Oddas el kommer från lokal och grön vattenkraft vill Boliden minska sin energiförbrukning så mycket som möjligt. Det blir allt viktigare för samhället att hushålla med den energi vi har och det är självklart också en ekonomisk fråga för Boliden, säger Heidi Berg Sand, projektledare på Semcon.

Utmaning

Efter att Odda 4.0-expansionen beslutades bad Boliden Semcon om hjälp med att undersöka införandet av autonoma fordon vid smältverket. För att välja rätt teknik behövde Semcon först inspektera produktionsprocessen i detalj.

– Vi tittade på allt från anodplåtarna som går in i zinkproduktionen till själva produktionen, lagring och transport. Mycket arbete lades ner på att förstå processen för att undersöka var de mest repetitiva transportuppgifterna finns. De kan vanligtvis optimeras med autonoma processer, säger Heidi Berg Sand.

Semcons egen verkstad för tester

Semcon-teamet har haft stor nytta av att ha en egen verkstad med tillgång till många olika maskiner och möjlighet att utveckla prototyper som används för tester och för att få mer kunskap om vad dagens teknik kan åstadkomma.

– Semcon har tittat på många olika teknologier och främst fokuserat på att testa dem i samband med zinkproduktion. Klarar tekniken utomhusmiljöer? Fungerar kommunikationen i elektrolyshallen och är tekniken tillräckligt robust? Det här är exempel på frågor som vi vill att Semcon ska ansvara för, säger Stein Olav Ness, ingenjör inom digitalisering på Green Zinc Odda 4.0.

Semcon har tittat på många olika teknologier och främst fokuserat på att testa dem i samband med zinkproduktion.

Lösning

Projektet utvecklades snabbt till att omfatta strategiskt stöd vid upphandling och implementering av ett energihanteringssystem. Med hjälp av energikartläggning från Norsk Energi som verktyg har Semcon samlat in data och skapat en instrumentpanel för Oddas energiförbrukning. Flera parametrar kopplade till energi visas i realtid, vilket gör det möjligt för Bolidens anställda att fatta datadrivna beslut. – Semcon arbetar på ett mycket strukturerat sätt. De tar ansvar för att driva digitaliseringsprocessen framåt, har en god dialog med intressenter och får all information de behöver. De levererar sedan en välunderbyggd rekommendation till oss. Det är hög kvalitet och ett arbetssätt som jag förväntar mig av en strategisk partner, säger Stein Olav Ness.

Semcons arbete omfattar också att utveckla ’use cases’ för olika processer vid Odda. Detta innebär till exempel tryckluft, som kräver el för att produceras. Det nya systemet ger varje avdelning en översikt över sin energiförbrukning för varje process som kräver denna resurs. Det övergripande målet är att få mer information som är tillgänglig hela tiden. Detta översätts i sin tur till bättre kunskap, mer proaktiv produktion och i slutändan förbättrad ekonomi.

Semcon har bidragit med:

  • Rådgivning gällande marknadsundersökning och upphandling av både autonoma lösningar och energihanteringssystem

  • Implementering av energihanteringssystem

  • Expertis inom autonoma lösningar

  • Realtidstester och prototyputveckling

  • Utveckling av användningsfall för att dra nytta av Bolidens nyförvärvade datahanteringssystem

  • Stöd vid förändringshantering

  • Expertis inom digitalisering

Kontakta oss

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development