Hur kan jag hjälpa dig?

Case

De första grundstenarna för ett kvalitetsledningssystem

Semcon har stöttat analysföretaget e-Sense Sweden AB i att lägga de första grundstenarna för deras kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO:17025. Fokus i arbetet har varit att utgå från organisationens förutsättningar och bygga enkla processer som kan växa i takt med att företaget utvecklas.

Kunde-Sense

BranschLife Science

KompetenserKvalitets­säkringKvalitets­hantering

Bakgrund

e-Sense Sweden AB är ett kontraktslaboratorium som grundades 2016. Företaget specialiserar sig på karakterisering av smak- och doftämnen, textur och andra sensoriska parametrar av livsmedel och förpackningsmaterial med hjälp av kemiska analyser.

Ett system som hjälper, inte stjälper


Ett kvalitetsledningssystem beskrivs ofta som navet i en organisation och innebär en samling tekniker, processer och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina aktiviteter. Byggs systemet upp på ett korrekt sätt leder det till nytta för verksamheten och gör att organisationen får lättare att navigera mot sina målsättningar, att tillsätta rätt resurser där det behövs och regelbundet utvärdera aktiviteterna. Men ett ledningssystem kan också stjälpa istället för att hjälpa, genom att göra arbetet ineffektivt och administrativt tungrott. När det var dags för e-Sense Sweden AB att bygga upp sitt ledningssystem föll valet på Semcon.

Semcon har bra lokal representation och kan arbeta med flexibla lösningar. Trevligt folk är det också!

– Mathias Lundgren, Grundare e-Sense Sweden AB

Semcons leverans

Ett team bestående av en senior QA-expert, en projekt- och kvalitetsledare, en dokumentgranskare och en konsult med laboratorievana arbetade tillsammans för att ta fram kvalitetspolicy, kvalitetsmanual och grundstrukturen för de styrande- och redovisande dokumenten och tillhörande register.

Semcon byggde upp grunden i kvalitetssystemet med en ’good enough-strategi’. Det gav mig en bra förståelse för hur ISO-systemet skulle användas, utan att överarbeta dokumentationen.

– Mathias Lundgren, Grundare e-Sense Sweden AB

Kontakta oss

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management