Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Datadrivna miljörum eliminerar onödiga transporter

Genom att digitalisera och automatisera hämtningsflödet från fastigheters miljörum kan onödiga transporter elimineras. Semcon har stöttat Office Recycling i utvecklingen av Wayoo, en ny lösning och standard för avfallshantering i och runt fastigheter. Wayoo gör det möjligt att gå från schemalagd hämtningslogistik till att återvinningen hämtas ”just in time”.

KundWayoo

BranschIndustri

KompetenserStrategisk affärsdesignDesign & User ExperienceProdukt­utveckling

Bakgrund

Semcon har stöttat Office Recycling med innovationsworkshops tidigt i produktutvecklingen för att realisera deras vision. Sedan har ett av Semcons team med industridesigners hjälpt till att utveckla en första prototyp av ett uppkopplat miljörum. Där har Office Recycling sedan kunnat testa lösningen och göra förbättringar längs vägen. Resultatet av arbetet har landat i Office Recyclings nya koncept Wayoo, som är en datadriven och automatiserad lösning för avfallshantering i och runt fastigheter – den första i sitt slag att erbjudas på marknaden.

Office Recycling hjälper kontor, restauranger, butiker, kommersiella- och boendefastigheter med produkter och tjänster för återvinning.I en studie som företaget gjorde under 2022 tillsammans med högskolor, experter och fastighetsbolag blev fastighetsägarnas utmaningar kopplat till avfallshantering tydliga. Och det handlar inte bara om avfallskärlens fyllnadsgrad:

  • 85 procent av kärl i miljörum hämtas vid fel tillfälle. Hälften av kärlen hämtas för tidigt.

  • Företag betalar ofta för mycket för sin avfallshantering till följd av att hämtningarna sker vid fel tidpunkt genom manuella processer

  • Nästan 90 procent av hyresgästerna önskar bättre sorteringsmöjligheter.

  • Det ligger avfall på golvet vid mer än hälften av besöken i miljörummet och många berättar att de är missnöjda med renligheten.

Lösningen

Med ett egendesignat, användarvänligt modulsystem kombinerat med sensorer mäts kärlens fyllnadsgrader i realtid. Statistiken lagras i Wayoos plattform och tillsammans utgör komponenterna fundamentet för att återvinningsservicen ska kunna utföras automatiserat vid precis rätt tidpunkt. Dessutom skapar avfallsdatan i sin tur värdefullt underlag för hållbarhetsrapportering, optimering av avfallsstrategier och mätningar av scope 3-utsläpp.

Fördelarna med Wayoos lösningar är flera: sänkta kostnader för avfallshantering, korrekt data i realtid och bättre ordning i miljörummen med mer effektiv logistik. Som kund prenumerarar du på tjänsten och Wayoo sköter all drift, underhåll och installation.

”Med Wayoos innovativa kombination av mjukvara, hårdvara och återvinningsservice erbjuds inte bara ekonomiska fördelar för fastighetsägare, men också en smidigare och mer effektiv vardag i fastigheterna. Vi minskar dessutom antalet transporter markant, vilket leder oss ett steg närmare en grönare framtid."

- Dino Eklöf, CEO, Office Recycling

Användaren i centrum

För att samtidigt minska antalet transporter, få fler att återvinna genom mer effektiva och rena miljörum räcker det inte med hårdvara och sensorer. Man behöver förstå mänskliga behov och beteenden. Hur beter sig folk i de här rummen? Hur gör vi för att datainsamling och användarvänlighet ska gå hand i hand? Något som Semcon stöttade med i projektet.

Semcons leverans i projektet:

  • Innovationsworkshops

  • Industridesign & konceptutveckling för kärl och soprum för olika miljöer och tillämpningar

  • Tekniska lösningskoncept för kärl och soprum (framförallt kopplat övervakning av fyllnadsgrad och komprimering)

  • Roadmaps för vidare produktutveckling

  • Design och framtagning av underlag för prototyp för test av tjänsten i fält

  • Upphandling och stöttning mot tillverkare under prototyptillverkningen

Läs mer om Wayoo.

Kontakta oss för att veta mer

Johan Hansson, Semcon

Johan Hansson

Team Manager

Dalarna