Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Behovsanalys för organisationen Ung Cancer

Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som stöttar unga vuxna som är cancerdrabbade eller lever nära någon som drabbats av cancer. När organisationen märkte att de hade svårt att nå ut till en del av sin målgrupp tog de hjälp av Semcon för att genomföra en behovsanalys. Projektet genomfördes som en del av Semcons CSR-program.

KundUng Cancer

KompetenserDesign & User Experience

Bakgrund

Varje år drabbas 840 unga vuxna i åldern 15-29 år av cancer i Sverige. Dessutom lever tusentals unga vuxna som närstående barn, syskon, vänner eller partners till någon av de nästan 70 000 personer som varje år insjuknar. Ung Cancer arbetar för att alla unga vuxna som har eller lever nära någon med cancer ska få det stöd de har rätt till. De erbjuder mötesplatser och tillfällen där unga vuxna kan träffa någon i en liknande situation, olika typer av rehabiliterande kurser och läger, och möjligheten att söka ekonomiskt stöd. Idag har organisationen ca 4 200 medlemmar.

Research för att förstå behoven

Semcon har stöttat Ung Cancer med en behovsanalys för att nå ut till målgruppen närstående till cancerdrabbade 16-30 år. Ett betydelsefullt researchprojekt för att förstå de närståendes behov kartlades genom en enkät, intervjuer och behovsgrupper. Genom att använda de metoderna fick teamet förståelse för var personerna i målgruppen befinner sig, vilka behov de har och hur Ung Cancer kan möta de behoven. Insikterna ledde till konkreta förslag och idéer som presenterades för Ung Cancer.

Det känns så fint och viktigt att få samarbeta med en organisation som aktivt arbetar för människor som behöver stöd. Genom interaktion med målgruppen har vi fått en djupare insikt i hur vårt arbete kan bidra till att förbättra deras situation.

- Ida Lundqvist, UX Design-student på Semcon och en del av teamet i projektet

Vilken nytta skapar det för Ung Cancer

Projektet har medfört ökad förståelse för målgruppen, vilket skapar möjlighet för Ung Cancer att fånga upp och nå ut till dem - och därav kunna erbjuda fler unga närstående stöd.

Projektet är en del av Semcons CSR-program

CSR står för Corporate Social Responsibility och programmet innebär att Semcon avsätter 2000 timmar per år i koncernen där medarbetare kan engagera sig personligen i olika typer av socialt hållbarhetsarbete som stöttar FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Läs mer om Semcons hållbarhetsarbete

Läs mer om Ung Cancer på organisationens hemsida

Contact

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design