Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Bättre vägar med hjälp av autonom teknik

KundAF Gruppen

BranschIndustri

KompetenserAutonoma lösningar

Bakgrund

Semcon har i ett norskt innovationsprojekt kring framtidens vägbyggnad utvecklat och validerat en lösning för att göra en kompaktor självkörande. Målet är att avlasta personal från svåra arbetsuppgifter, korta tiden för att bygga nya vägar och öka kvaliteten vilket ger vägarna längre livslängd. Vid vägbyggnation är kompakteringen av ytlagren avgörande för att säkra hög kvalitet, vilket resulterar i säkrare vägar som håller längre.

Det är ett arbete som kräver stor noggrannhet och erfarenhet, samtidigt som det utförs på ett avgränsat område. Det är perfekta förutsättningar för en autonom lösning, där en operatör kan styra flera maskiner som till exempel kan arbeta nattetid.

– Thomas Eriksen, teknisk projektledare på Semcon i Norge

Spela
SE VIDEON: Självkörande kompaktor som använder Yeti kontrollsystemet

Från flygplatser till nya vägar

I projektet som norska Nye Veier (motsvarande Trafikverket) är initiativtagare till och som utförs av företaget AF Gruppen, ansvarar Semcon för att göra kompaktorn självkörande. Arbetet bygger på ett kontrollsystem som är utvecklat av Yeti Snow Technology AS, samägt av Semcon, Husqvarna Group och Øveraasen. Systemet lämpar sig väl inom olika områden där drift och underhåll måste skötas på ett säkert sätt med hög precision och repeterbarhet. Tidigare användningsområden av systemet inkluderar snöröjning av landningsbanor och borstning av landningsljus på flygplatser.

Det här är ett bra exempel på hur ny teknik skapar förutsättningar för effektiva och säkra lösningar för vägbyggnation i framtiden. I slutändan skapar det möjlighet till att bygga nya vägar både snabbare och mer kostnadseffektivt.

– Sebastian Kussel, ansvarig för teknik och utveckling på Nye Veier

Fakta

  • Projektet har nu genomgått konceptvalidering och demonstrerats live på ett riktigt arbetsområde ”E39 Kristiansand Öst – Mandal vest”.

  • Nästa planerade steg i projektet är att i en driftsfas utföra uppgifter autonomt under begränsade förhållanden i slutet av 2020.

  • Vid vägbyggnation ska kompaktorn passera sex gånger över ytan med mindre än 20 cm överlappning. Med en autonom lösning fastställs färdrutten utifrån GPS-positionering för en optimal körning med maximal kvalitet.

  • Kompaktorn är av modellen HAMM H25i, maxhastighet är 12 km/h med en snitthastighet på 2-3 km/h under kompaktering.

  • Säkerheten utgörs idag av optiska sensorer, de känner av om någon person eller föremål är i närheten och stannar maskinen. En komplett lösning för säker anläggningskonstruktion färdigställs tills att systemet går i full drift.

  • Deltagare i forskningsprojektet är Nye Veier, AF Gruppen, SINTEF, HAMM och Semcon.


Kontakt

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development