Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2022.07.04

Semcon strategisk automationspartner när Boliden expanderar zinkproduktionen

Semcon hjälper Boliden med utbyggnaden av zinksmältverket i Odda, Norge. Målet med utbyggnaden är att öka zinkproduktionen med 75 procent samtidigt som avtrycket på miljön fortsätter att vara minimalt. Semcon bidrar med expertis inom processeffektivisering och transportautomation i projektet.

Dela:

Boliden kan med hjälp av automatiserade transporter inne i zinksmältverket effektivisera materialhanteringen, vilket resulterar i en ökad effektivitet. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att öka produktionen och samtidigt minska företagets miljöpåverkan. Semcon har lång erfarenhet av projekt med autonoma fordon i olika branscher, såsom vägbyggen och flygplatser.

Vi arbetar som oberoende rådgivare i det här banbrytande projektet och bidrar med all vår samlade erfarenhet och expertis inom området. På så sätt kan vi stötta Boliden i uppbyggnaden av hållbara autonoma operationer och logistikkedjor.

– Baard Røsvik, affärsutvecklingschef på Semcon Norge

Det första steget har varit att identifiera de nödvändiga systemkraven och säkerhetsaspekterna som övergången till autonoma transporter i en miljö med blandad trafik medför. Arbetet fortsätter sedan genom att Semcon bistår vid genomförandet av en säker integration av den nya lösningen vid Bolidens ombyggda anläggning i Odda.

Samarbetet mellan Boliden och Semcon inleddes under 2021. I den nuvarande fasen av projektet medverkar ett team med experter från Semcon med bred kompetens inom olika områden. Det arbetet fortsätter fram till år 2025.

En hållbar processindustri

Bolidens zinksmältverk i Odda har en hundraårig historia. Sørfjorden, som ligger i anslutning till smältverket, var tidigare en av världens mest förorenade marina miljöer, men har nu återgått till ett nästan förindustriellt tillstånd tack vare företagets långsiktiga engagemang inom miljöskydd.

Boliden är ett svenskt gruv- och metallföretag som specialiserat sig på prospektering, gruvdrift, smältverk och metallåtervinning. Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Irland. Zink är en av världens mest använda metaller viktig för att driva en hållbar utveckling inom exempelvis fordons- och infrastruktursektorerna. Läs mer om Boliden.

Contact

Kristina Ekeblad

Communications Director

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager