Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2022.12.21

Semcon stärker sin position inom cybersäkerhet genom nytt partnerskap

För att möta en växande efterfrågan inom cybersäkerhet ingår Semcon nu ett nytt partnerskap med globala Karamba Security. Genom att kombinera expertis inom mjukvaruutveckling och intrångsskydd blir de två företagen en stark aktör inom cybersäkerhetssektorn på den nordiska marknaden.

Dela:

I dagens samhälle där allt är uppkopplat – från din klocka till ditt hem och fordon – ökar cyberhoten och attackerna stadigt.

“Kärnan i det här partnerskapet är enkel: alla uppkopplade produkter är sårbara. Tillsammans kan vi minska den risken genom att utveckla smarta lösningar som ständigt utvecklas och anpassas utifrån olika organisationers och branschers specifika behov.", säger Mohammad Islam, ansvarig för Cyber Security på Semcon.

Karamba Security har sina rötter i Israel och jobbar globalt med IoT- och mobility-sektorn för att hjälpa företag att uppfylla regler som ISO-21434 och UN R155. Kombinerat med Semcons mjukvaruexpertis och erfarenhet från andra branscher, såsom energi, tillverkning och life science, samt stark närvaro på den nordiska marknaden, kommer de två företagen att tillsammans kunna stötta ett brett spektrum av kunder.

Karamba Security är stolta över att samarbeta med Semcon och den växande kundbasen i Norden.

– Amir Einav, COO, Karamba Security

Med gällande regler för säkerhet inom mobility och kommande föreskrifter i andra branscher kan vi erbjuda både stark domänexpertis och lokala team. Allt för att se till att våra kunder kan tillverka säkra uppkopplade produkter utan att tappa innovationstakten i utvecklingen av till exempel el- och uppkopplade fordon, säger Amir Einav, COO, Karamba Security.

Samarbetet startade i december 2022 och erbjuder expertis inom hot- och riskanalys, incidenthantering, penetrations- och sårbarhetstestning, systemhärdning samt utbildning baserad på respektive bransch. Det ger också möjligheten att stötta kunder lokalt på plats såväl som med backoffice-expertis.

Read more about Karamba Security.

Contact

Kristina Ekeblad

Communications Director

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech