Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2021.06.30

Semcon intensifierar sin klimathandlingsplan – ansluter sig till flera initiativ och 1,5-gradersmålet

Semcon ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative, Science Based Targets initiative, Race to Zero-kampanjen och FN:s Global Compact. Dessa initiativ stödjer Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 °C över förindustriell nivå.

Dela:

Genom att ansluta sig till dessa initiativ tar Semcon ytterligare steg för att agera i linje med 1,5-gradersmålet i den dagliga verksamheten. Med över 2 000 medarbetare i sju länder som hjälper kunder inom en rad olika branscher ger detta effekter som sträcker sig betydligt längre än Semcons egen verksamhet. Semcon anser att den största potentialen för att stötta 1,5-gradersmålet ligger i de tjänster man erbjuder sina kunder.

"På Semcon arbetar vi med kunder inom många olika branscher som måste genomgå en genomgripande transformation för att kunna uppnå 1,5-gradersmålet. Vår ambition är att stötta dem med förstklassiga tjänster och lösningar på resan mot noll nettoutsläpp. Och precis som våra kunder behöver även vi säkerställa att hela vår värdekedja är i linje med 1,5-gradersmålet." säger Markus Granlund, CEO at Semcon.

Starkare tillsammans

Exponential Roadmap Initiative sammanför innovativa, transformativa och banbrytande företag som strävar efter att halvera sina utsläpp till 2030 på vägen mot noll nettoutsläpp. Genom att ansluta sig till Exponential Roadmap Initiative deltar dessa företag även i FN:s Race to Zero, en global kampanj där ledarskap och stöd från företag, städer, regioner och investerare mobiliseras för att nå en hälsosam och hållbar återställning, utan utsläpp.

Vi måste samarbeta för att uppnå den förändring som krävs i samhället för att nå 1,5-gradersmålet. Ett samarbete med Exponential Roadmap Initiative är ett viktigt verktyg för att vi, både internt och externt, ska kunna skapa en bättre förståelse för det brådskande behovet av exponentiella klimatåtgärder. Genom att ansluta oss till Exponential Roadmap Initiative åtar vi oss att halvera utsläppen i vår värdekedja till 2030 på vägen mot nollutsläpp, att ännu tydligare integrera klimat i vår affärsstrategi samt att påverka klimatarbetet i samhället i linje med 1.5 °C Business Playbook”, säger Heidi Östlund, hållbarhetsansvarig på Semcon.

Förverkliga åtagandena

För att säkerställa att löftena infrias har Semcon anslutit sig till Science Based Targets initiative. Semcon har åtagit sig att följa Business Ambition for 1.5 °C, vilket är den högsta ambitionsnivån, och kommer nu att arbeta för att sätta upp vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar och en färdplan för att säkerställa minskningarna i linje med 1,5-gradersmålet.

Klimatåtgärder är bara en del av Semcons hållbarhetsagenda. Semcon har nyligen formaliserat sitt åtagande att följa FN:s Global Compact och kommer att fortsätta arbetet med att implementera samtliga tio principer i FN:s Global Compact avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption i sin hållbarhetsagenda och affärsstrategi.

Mer information om initiativen:

Contact

Kristina Ekeblad

Communications Director