Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2021.11.23

Ramavtal för nytt akutsjukhus i Västerås

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med Region Västmanland. Avtalet gäller tjänster inom medicinteknisk utrustning samt informations- och kommunikations-teknik i samband med uppförandet av ett nytt akutsjukhus i Västerås.

Dela:

Semcon har lång erfarenhet inom life science och har under flera år jobbat tillsammans med Region Stockholm vid nybyggnation och ombyggnation av sjukhus som Nya Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset och Huddinge Sjukhus.

"Att Semcon vinner det här ramavtalet visar att vi har den erfarenhet och kompetens som krävs inom life science. Vi ser verkligen fram emot att bidra med vår expertis för att stötta en modern och effektiv vård." säger Caroline Heuman, Area Manager på Semcon

Ramavtalet, som tecknas med Semcon som enda leverantör, sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Uppdraget innefattar områden som medicinteknik samt informations- och kommunikationsteknik (IT/IKT) där Semcon bidrar med ett antal seniora projektledare och projektingenjörer. Allt för att stötta regionen i att säkerställa ett ändamålsenligt och funktionellt utrustat akutsjukhus.

Med över 35 års erfarenhet inom life science stöttar Semcon idag kunder med utveckling av användarvänliga medicintekniska produkter, kvalitetssäkrade läkemedel och effektiva digitala informationslösningar.

Contact

Kristina Ekeblad

Communications Director