Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2021.03.08

MC-ambulans ska minska mödradödligheten på den afrikanska landsbygden

Semcon har under hösten 2020 varit utvecklingspartner till Eezer Initiativet som utvecklar och implementerar unika motorcykelambulanser för minskad mödradödlighet i öst- och Centralafrika. Syftet är att gravida och nyförlösta kvinnor enklare ska kunna ta sig till sjukhus. Projektet, som nu går in i nästa fas, är en del av Semcons CSR-program.

Dela:

På den afrikanska landsbygden kan det vara långt till närmsta sjukhus och vägen dit går ofta genom svår terräng. Med hjälp av en ambulansvagn som dras efter motorcykel kan fler få tillgång till vård och mödradödligheten minska. Just nu rullar 25 ambulansvagnar på prov i Kenya, Tanzania, Burundi, Somalia, Tchad och Burkina Faso, med det långsiktiga målet på 3000 vagnar runtom i Afrika innan 2030.

Det har varit fantastiskt att jobba för en så god sak. Vi har samarbetat över kontorsgränserna inom Semcon och det har varit ett väldigt givande projekt.

- Kristina Svahnström, Human Factors Specialist på Semcon

Semcon har hjälpt till att utveckla konceptet med en konstruktion som ska skydda patienten från regn och vägdamm, en draglösning för att hindra vagnen från att välta samt en ny vagn för en mobil klinik som ska kunna köras ut till byar och marknader.

Det har varit oerhört värdefullt att jobba med Semcon och kunna ta fram en riktigt bra och hållbar produkt. Vi är måna om att man verkligen försöker förstå användarna och skapar en konstruktion som är lätt att använda, med så lång livslängd som möjligt.

- Lars Klingsbo, samordnare på Eezer

Som nästa fas i projektet planerar Eezer, beroende på pandemiläget, fler användartester, uppföljning och utveckling av ambulansvagnarna runtom i Afrika under 2021, bland annat tillsammans med Semcon.

Läs mer om Eezer

Contact

Kristina Ekeblad

Communications Director