Hur kan jag hjälpa dig?

Årlig GMP/GDP repetition – en repetitionskurs till regulatoriska krav på läkemedelsindustrin.

Early bird erbjudande, gå 3 betala för 2 om du bokar din utbildning minst 3 månader i förväg.

Behöver DU en årlig repetitionsutbildning inom GMP och/eller GDP? Vi erbjuder en repetitionsutbildning till de regulatoriska kraven på läkemedelsindustrin och ger svar på centrala frågor. Du kommer även få en inblick i några av de uppdateringar som skett inom GMP respektive GDP de senaste åren. En kort genomgång om; när används GMP, Good Manufacturing Practice, respektive GDP, Good Distribution Practice, och vad händer om man inte följer de regulatoriska kraven?

Vid tillverkning av läkemedelsprodukter ställs det hårda myndighetskrav på industrin och dess tillverkning, testning och distribution av läkemedel. Syftet med GMP är att säkerställa att de krav som ställs på produkten uppfylls genom ett systematiskt arbete för att förhindra sammanblandningar och föroreningar och möjliggöra fullständig spårbarhet av råvaror, förpackningsmaterial och slutprodukt. GMP1 syftar också till att förhindra att felaktiga produkter släpps ut på marknaden vilket skulle kunna äventyra patientsäkerheten. Regelverket som styr distributionen kallas GDP2. Regelverken kräver idag att personal ska ha kontinuerlig utbildning i GMP respektive GDP.

Utvalda delar från GMP respektive GDP kommer att repeteras samt presentation av några av de nyheter som kommit tidigare år och kommande nyheter.

1Källa: Läkemedelsverket
2Källa: Eudralex Volume 4 Part 1 Chapter 2.

Välkommen att lära dig mer om de regulatoriska kraven på läkemedelsindustrin!

Förkunskaper: Någon form av grundläggande GMP- och/eller GDP-kurs.

Tid & Plats:

  • Nya datum kommer inom kort – Semcons kontor

Vi erbjuder även specialanpassade GMP-utbildningar vid förfrågan, exempelvis årlig GMP/GDP utbildning. Vid intresse kontakta oss.

Anmälan: sker till Lina Pedersen.

Kostnad: 2 090 SEK (exkl. moms) inkl fika och material (ange ev allergier eller kostpreferenser vid anmälan)

Early bird-erbjudandet innebär följande:

  • 3 personer går samma utbildning, ni betalar endast för priset av 2 eller

  • 1-3 person går upp till 3 olika utbildningar inom samma utbildningsperiod (februari, maj/juni, september eller november/december), ni får den billigaste utbildningen på köpet

Våra föreläsare – Utbildningen hålls av Lina Pedersen eller Martina Altman

Lina Pedersen, Senior konsult på Semcon.
Lina är certifierad Lead Auditor och har 9 års erfarenhet med kvalitetsfrågor och arbetat enligt GMP och GDP på ett antal olika företag med olika kvalitetssystem. Lina tar fram och håller idag GXP-utbildningar på Semcon samt på flera av sina uppdrag och har hjälpt företag med att skapa deras kvalitetssystem.

Martina Altman, Senior Konsult på Semcon.

Martina har över 20 års erfarenhet från Pharma och över 10 år inom kvalitetssäkring, med gedigen erfarenhet som QA inom aseptik och är expert på avvikelsehantering och avvikelsesystem. Martina har tagit fram och hållit ett flertal utbildningar inom GMP och avvikelsehantering.

Kommentarer från kursdeltagare på föreläsarnas tidigare GMP-kurser

  • Jättebra och engagerande förmedlat!

  • En av de bästa GMP-kurser jag gått!

  • Jättebra med alla hänvisningar. Blir påtagligt med reella exempel

  • Pedagogiska och bra energi hos föreläsarna.

Kontakt & bokning

Lina Pedersen, Semcon

Lina Pedersen

Responsible Life Science Educations