Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelDigitala lösningar

Ny ai-assistent för professionellt bruk

Idag är vi vana vid att föra dialog med datorer. Vi pratar med Siri och Alexa i våra hem och bilar till exempel. Men för många företag är den typen av tjänster inte ett alternativ, på grund av säkerhetsklassad data. Semcon har med hjälp av det senaste inom artificiell intelligens utvecklat en revolutionerande virtuell assistent för professionellt bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant).

Dela:

Ju mer avancerad tekniken blir omkring oss desto mer komplex blir den att underhålla. Dessutom blir mängden data som företag måste hantera allt mer omfattande.

Ytterligare en utmaning är att data kan lagras i molnet eller lokalt samt kan sparas i olika format och system som kan vara låsta eller öppna. För en servicetekniker som behöver svar på en specifik fråga kan det vara att leta efter den berömda nålen i höstacken.

Med vår unika datahanteringslösning kan vi strukturera ett företags data och hitta samband som annars skulle vara omöjliga för den mänskliga hjärnan att upptäcka.

– Gustav Tempelman, Department Manager, Product Information på Semcon

Lösningen skapar förutsättningar för att alltid ha tillgång till rätt information, vilket ger effektivare utveckling och service, minskade kostnader och ökad uptime.

AI tar databehandling till nästa nivå

SIA kan resonera och föra dialog med frågeställaren för att se till att svaret blir korrekt. Lösningen har utvecklats i ett kundprojekt och möjliggjorts tack vare Semcons mix av olika spetskompetenser inom produktinformation och AI. Med hjälp av en så kallad ”dataminer” som hela tiden letar efter den senaste informationen byggs ett semantiskt lager med ontologier upp, vilket möjliggör att SIA hittar rätt svar.

Lösningen baseras på Semcons unika och egenutvecklade datahanteringsplattform S4, som gör att all data i alla olika system kan kopplas samman. Med hjälp av S4-plattformen kan Semcon lösa centrala utmaningar hos kunder genom att göra osorterad data tillgänglig och förståelig för alla slutanvändare.

Vi ser till att varje företag får en skräddarsydd lösning utifrån sina specifika behov, vare sig det handlar om tjänstefiering, business intelligence eller att möjliggöra för framtida AI-satsningar.

– Johan Kristensson, Affärsutveckling Embedded på Semcon

Spela

Fakta

  • Datamining är en process för att hitta mönster i stora datamängder. Den involverar metoder i skärningspunkten mellan maskininlärning, statistik och databassystem.

  • Ett semantiskt lager mappar/översätter komplex data till data som maskinen eller människan kan förstå och läsa genom bland annat ontologier.

  • En ontologi är ett sätt att visa egenskaperna av ett ämnesområde och hur de är relaterade sinsemellan, genom att definiera ett antal koncept och kategorier som representerar ämnet.

Kontakt

Johan Kristensson, Semcon

Johan Kristensson

Team Manager

Embedded Network