Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelDigitala lösningar

Forskning om verifiering av deep learning i autonoma fordon

En pusselbit på vägen till säkra självkörande fordon är verifiering av djupinlärning (deep learning) i säkerhetskritiska applikationer. Det här har Semcons industridoktorand specialiserad på AI, Jens Henriksson, fokuserat på i sin licentiatavhandling.

Dela:

Under det senaste decenniet har automatiserade fordon gått från en vision till tester med liten eller begränsad användning. Denna övergång har varit möjlig tack vare framsteg inom området datorseende (computer vision), med hjälp av framsteg med djupinlärning.

Att integrera djupinlärning i säkerhetskritiska applikationer kommer dock med flera inneboende utmaningar som måste hanteras innan storskalig distribution kan uppnås.

Läs hela avhandlingen här: ”On Improving Validity of Deep Neural Networks in Safety Critical Applications”.

Kontakt

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech