Hvordan kan jeg hjelpe?

Mobility.

Mobilitetssektoren gjennomgår sin største forandring så langt. Hos Semcon er vi godt posisjonert til å bidra i dette skiftet, takket være vår ekspertise innen både fysiske og digitale løsninger, som alltid lar sluttbrukerens atferd og behov drive utviklingen av den nye teknologien.

New perspectives for a new era of mobility

En rekke pågående globale markedstrender påvirker retningen innen mobilitetsbransjen. Tilpasning til den digitale tidsalderen betyr mer fokus på autonom kjøring, tilkobling, elektrifisering av kjøretøy og delt mobilitet. Dette betyr mer fokus på sluttbrukeren og hvordan man kan gjøre menneskers liv enklere - fremfor produksjon av kjøretøy.

Våre tjenester innen mobility

Med kompetanse innen autonome og digitale løsninger, servitisering, elektrifisering, produktutvikling samt verdensledende ettermarkedsløsninger er Semcon godt egnet til å være en partner på veien videre.

Autonome løsninger
Fra automatisering til helt autonome biler. Med sin omfattende kunnskap om bilindustrien, har Semcon ressurser og kompetanse til å utvikle effektive autonome løsninger, og alltid fokusere på det viktigste aspektet – sluttbrukere.

Elektrifisering
Ved å erstatte fossilt brensel med elektrisk kraft kan miljø-, kostnads- og effektivitetsmål nås. Dette muliggjør også mer brukervennlige produkter som er mer kompatible med fremtidige teknologier.

Produktutvikling
Reisen mot et ferdig produkt er fylt med utfordringer og krav å vurdere. Hver dag hjelper vi i Semcon kundene våre med å gjøre ideene deres til virkelighet. Vårt fokus på forskning og UX gir oss muligheten til å kombinere teknologi, brukervennlighet og design på en unik måte.

Programvare­utvikling
Vi i Semcon har jobbet med programvareutvikling i 30 år. I de fleste tilfeller i tilknytning til produkter og produktløsninger, og alltid med sterkt fokus på å skape verdi for kundene våre, og på sluttbrukerens behov.

Kontakt

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development