Hvordan kan jeg hjelpe?

Elektrifisering

Å erstatte fossilt brensel med elektrisk kraft er bra for miljøet, kostnadseffektiviteten og ytelsen. Ta del i vårt tre-trinns tilbud om hvordan du kan introdusere elektrisk kraft til dine maskiner.

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager

Case studies

Lær mer om våre evner og tidligere prosjekter.

Se alle projekt

Gjennom en analyse av egenskapene til fremtidens produkter fremkommer tre tydelige trender:

  • Kundene etterspør lavere driftskostnader og mindre vedlikehold.
  • Produkteiere ønsker å tilby merverdi til sine produkter.
  • Bevisstheten rundt miljø og klimaendringer har økt i hele verden

En mulighet er å imøtekomme disse trendene gjennom elektrifisering og elektromobilitet. Ved å erstatte fossilt brensel med elektrisk kraft kan miljø-, kostnads- og effektivitetsmål nås. Dette muliggjør også mer brukervennlige produkter som er mer kompatible med fremtidige teknologier.

Elektrifisering og elektromobilitet har hittil handlet om biler, lastebiler og andre kjøretøy, i tillegg til mindre elektroverktøy. Men avanserte elektriske systemer er overlegen det konvensjonelle også når det kommer til andre maskiner. Elektrifiserte ikke-kjøretøyer, som gruvevogner eller gaffeltrucker, samt elektrifiserte pumpe- eller styresystemer, er allerede tilgjengelige på markedet utviklet av kjente merkevarer og med demonstrerte fordeler.

Semcon kan bistå gjennom hele prosessen- fra tidlig strategivurdering til endelig verifisering:

  • Etablere en strategi for å nå nye forretningsmuligheter
  • Forbedre produktet med elektrifisert delsystem
  • Integrere elektrisk drivlinje for optimale fordeler for produktivitet og miljø


Et kraftfullt tilbud i tre steg

Elektrifisering av kjøretøyer og arbeidsmaskiner er tverrfaglig og krever kompetanse fra ulike fagområder. Elektrisitet og elektronikk, mekanikk, programvare, maskinvare, simulering og HMI for å nevne noen. Semcon har den nødvendige bredden og kompetansen for å hjelpe våre kunder med strategisk planlegging, samt utvikling av produktet fra konvensjonelt drevet til elektrifisert. Vi anvender en iterativ prosess for trinnvis produktforbedring.

Vårt elektrifiseringstilbud er basert på en iterativ og interaktiv prosess, delt inn i tre pakker:

  • Elektrifiseringsstrategi
  • Koble opp undersystemer
  • Kjør helelektrisk

Utgangspunktet for elektrifiseringsstrategien er basert på bedriftens visjon samt markedets og kundenes behov. En kjøreplan blir utarbeidet for hvordan disse målene skal nås. Hvis det etter planen er behov for elektrifisering av delsystemer som for eksempel verktøy og tilbehør, vil dette bli ytterligere analysert og realisert i den andre pakken. Og videre, hvis elektrifisert fremdrift enten som hybrid eller ren elektrisk stasjon har vist seg fordelaktig, blir utviklingen og integrasjonen av denne håndtert i den tredje pakken.

Hvorfor elektrifisering? Oppsummering:

There are several reasons and arguments to why go for electrification:

Environmental care: The environmental consciousness of our community increases and new laws are voted in order to reduce our impact on the environment. Electrification give access to new growing markets which are requiring” clean” products. In some cases, tax benefits are eligible which make electrified products more attractive.

Greater flexibility: Lower pollution and lower noise will enable access to new working environments for the products. This is crucial for some applications like in mines or hangars. At the same time, a product with lower noise could operate in the city at night hours and avoid socio-environmental constraints.

Higher productivity: Some of the main advantages of electrification lie in the direct added value that comes from the enhanced product: a leaner maintenance cycle, lower operating costs and easier-to-use products that can also perform their tasks better and faster.