Hvordan kan jeg hjelpe?

Programvare­utvikling

I dag inngår programvare i nesten alle slags tekniske løsninger. Utviklingen går stadig fortere, så det er helt nødvendig å ha den rette digitale kunnskapen for å kunne løfte produktet eller tjenesten din til neste nivå.

Tonny Mastad, Semcon

Tonny Mastad

Area Manager

Digital Solutions

Case studies

Lær mer om våre evner og tidligere prosjekter.

Se alle projekt

Long experience of software development

Vi i Semcon har jobbet med programvareutvikling i 30 år. I de fleste tilfeller i tilknytning til produkter og produktløsninger, og alltid med sterkt fokus på å skape verdi for kundene våre, og på sluttbrukerens behov.

Gjennom bidraget vårt har vi kunnet hjelpe bedrifter og organisasjoner innenfor en rekke bransjer med å holde tritt med den økende digitaliseringen og sammen skape smarte og tilkoblede løsninger der stadig mer av funksjonaliteten ligger i tjenester og skyløsninger. Vi i Semcon var også tidlig ute med å benytte kunstig intelligens og andre smarte teknologier, blant annet med fokus på smart anvendelse av såkalt big data og analyser av dette for å skape framtidsrettede produkter og tjenester.

Collaboration across companies

I 2021 kjøpte Semcon opp IT-selskapene Squeed og Tedsys og økte dermed både bredden og dybden på sin digitale ekspertise innen programvare- og systemutvikling.

"Vi ser at mange bedrifter har koblet opp produktene sine og nå er klare til å ta neste steg. De kan ha behov for hjelp med å forbedre produktene, bygge nye skyløsninger eller finne løsninger som støtter tjenestefisering. Det beste vi vet, er å få muligheten til å støtte kunden i utviklingen av nye forretningsmodeller gjennom smart bruk av data."

- Tonny Mastad, Area Manager Digital Solutions hos Semcon

Software Excellence

For å kunne levere de beste løsningene til kundene våre må vi ha en organisasjon med et høyt prestasjonsnivå og kvalitetssikrede, effektive verktøy og prosesser. Viktigst av alt er imidlertid motiverte og dyktige medarbeidere. Vi har valgt å kalle dette Software Excellence – noe vi på Semcon ser på som et løfte til både kunder og medarbeidere:

  • Det er et løfte til kundene våre om at Semcon alltid vil være en høytpresterende organisasjon som leverer kvalitetssikrede løsninger, tar ansvar for å vedlikeholde løsningene og stadig oppdatere oss på de nyeste teknikktrendene.
  • Det er også et løfte til våre medarbeidere om å sette enkeltpersonenes kompetanse først gjennom å utvikle en kompetansedrevet kultur som bygger på kontinuerlig læring fra hverandre og omverdenen. Dette oppnår vi blant annet gjennom vår «Community-of-Practice» (CoP), som medarbeiderne våre følger innenfor interessante teknikkområder.

Utvalg av Semcons ekspertise innen programvare

Vi har bred kompetanse innen programvareutvikling, men her er visse områder vi er spesielt gode på:

Embedded: Vi har en lang historikk innen utvikling av innebygd programvare for en rekke ulike produkter som medisinsk utstyr, nettsystemer, smarte ladere, biler, bankbrikker og mange andre apparater.

Vi benytter oss av de nyeste rammeverkene innen sanntidssystemer og Embedded Linux. Dette sammen med moderne sensorteknikk gjør at vi kan bygge kundetilpassede Linux-distribusjoner ved hjelp av Yocto. Vi bygger innebygde produkter som krever både lang batteritid og stabil tilkobling. De vanligste programmeringsspråkene vi bruker, er C, C++, Python, Java og Bash.

IoT: Fra produkter med innebygd programvare er neste steg ofte å koble dem opp for å skape nye muligheter for sluttbrukeren. Det kan være direkte mot andre produkter, peer-to-peer, i et felles mesh-nettverk eller til en skyplattform. Basert på behovet gjøres dette gjennom 4G, 5G, LTE, Bluetooth, BLE, Zigbee/Matter, Lora, Narrow Band, Ultra Wide Band o.a.

Avhengig av hvilke krav som settes til produktene og hvilke forhold de skal brukes i, kan oppkobling være veldig krevende. Produktene kan befinne seg langt ute i skogen, nede i en gruve eller under vann. Iblant kan det også være harde krav til lang batteritid eller stort behov for å overføre store mengder data til omkringliggende systemer.

Cloud: Vi er en uavhengig leverandør som behersker de store skyleverandørene (CSP) som Amazon AWS, Microsoft Azure og Google GCP. Innen cloud arbeider vi vanligvis ut ifra ett av to perspektiver. Enten tar vi utgangspunkt i et produkt som vi kobler til en skyplattform der vi skaper tjenester som gir økt verdi for sluttbrukeren. Eller så skaper vi et rent skyprodukt (cloud-native) som innretter seg mot for eksempel e-handel, streaming, fin-tech eller retail.

Fokuset vårt innen skytjenester er skyarkitektur og programvareutvikling i Java, C# og Golang.

Data Science: Takket være lang erfaring innen produktutvikling og vår forståelse for sluttbrukeren kan vi hjelpe kundene våre med å bygge nye løsninger og tjenester ut ifra dataene som IoT- og Cloud-løsningene genererer. Her arbeider vi med de nyeste teknikkene innen machine learning, statistical analysis og data engineering.

Innen machine learning ligger fokus på reinforcement learning, federated learning, semantic segmentation, object detection, ml verification and validation og natural language processing.

Vanlige verktøy, verktøykasser og språk innen data science er Python, Tensorflow/Pytorch, Google Colab, SpaCy, CoreNLP, NLTK, Pandas, NumPy, SciPy og Scikit Learn.

Community of Practice

I våre Community of Practice, som tar for seg ulike temaer, møtes ekspertene våre for å diskutere teknikkrelaterte spørsmål og utveksle erfaringer. I skrivende stund er følgende CoP-er aktive, men det varierer avhengig av våre ansattes interesse: AI & Data, IoT & Embedded, Cloud, Functional Safety & Sustainability.