Hvordan kan jeg hjelpe?

Energi.

Tilgang til bærekraftig, trygg og sikker energi er fundamentalt for dagens samfunn. Med vår kunnskap og arbeidsmetodikk støtter vi energisektoren i overgangen til mer fornybare energikilder og desentraliserte distribusjonsnett.

Pålitelighet og kontroll

Til tross for de mange teknologiske fremskrittene vi ser i dag vil energiaktørenes mål være det samme: å sørge for at installasjon, oppgradering og drift av kraftverk og omliggende infrastruktur kan gjøres sikkert og effektivt.

Pålitelighet og kontroll vil fortsatt være like viktig for energiforsyningen når vannkraft og kjernekraft i økende grad ledsages av sol-, vind- og bølgekraft. Semcons omfattende erfaring innen energisektoren kombinert med vår ekspertise innen prosjektstyring, kvalitet og validering gjør oss til en pålitelig partner som kan hjelpe deg med å utnytte ressursene dine mer effektivt, minimere kostnadene og maksimere verdien for kundene.

ENGINEERING-LØSNINGER

Fra store og omfattende energiverk til små og lokale produsenter – vi hjelper alle typer kunder i energisektoren på deres reise mot bærekraftige og fornybare energiløsninger. Vi kombinerer tradisjonell strømproduksjon med ekspertise innen monitorering, databehandling og visualisering.

Produktinformasjon

Produktinformasjon er viktig gjennom hele verdikjeden for å sikre de rette informasjonsløsningene for opplæring, igangkjøring, vedlikehold, feilsøking og tilgang til reservedeler.

Project Excellence

Semcon har omfattende erfaring innen prosjektstyring, og vi har til og med vår egent prosjektmodell. Vi hjelper våre kunder i energisektoren hver dag med styring av nye utviklingsprosjekter, oppgraderinger og vedlikehold av anlegg som produserer og distribuerer energi.

Kvalitet og validering

For mange organisasjoner i energisektoren er kravene om kvalitetssikring, systemvalidering og dokumentasjon en utfordring. Med vår ekspertise innen kvalitetsledelse kan vi hjelpe deg med å utnytte ressursene dine mer effektivt, minimere kostnader og maksimere verdi for kunden.

Kontakt

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager