Hvordan kan jeg hjelpe?

KULTUREN HER I SEMCON.

Hvor fantastisk en teknologi er, avhenger av merverdien den skaper for de som bruker den. Og hvordan den bidrar til en bærekraftig eksistens her på jorden. Derfor er det for oss i Semcon viktig å alltid ta utgangspunkt i det menneskelige perspektivet når vi utvikler teknologi. Folk først, deretter teknologi. Men hvordan gjenspeiles denne innstillingen i selskapskulturen vår?

Det som gjør Semcon unikt, er en sterk, imøtekommende og inkluderende selskapskultur. En kultur som legger grunnlag for inspirerte, nysgjerrige og engasjerte ansatte som alltid søker ny kunnskap. Vi vet at overgangen til en bærekraftig fremtid krever at vi tenker nytt – og kommer med nye ideer og perspektiver på teknologisk utvikling. Vi er mennesker som setter mennesker først, ikke bare som sluttbrukere av teknologien, men også i relasjoner med kolleger, kunder og forretningspartnere. Kulturen vår gjør det å jobbe med oss til noe spesielt. Og den gjør at Semcon lykkes som selskap.

Spille
Se filmen vår, hvor vi går nærmere inn på selskapskulturen.

Inspired colleagues = success

Alt begynner med inspirasjon. Inspirerte kolleger som liker jobben sin og føler ansvar og engasjement for den, danner det perfekte grunnlaget for utvikling av fremragende teknologiske løsninger.

Vi mener at det er viktig å kunne være seg selv på jobben. Og at andre lytter til deg og respekterer deg når du sier hva du mener. Vi ønsker mangfold, for vi vet at vi trenger å forstå alle slags folk hvis vi skal kunne utvikle produkter for alle slags sluttbrukere.

Våre seks verdiprinsipper

Verdiprinsippene våre definerer kulturen vår. De er basert på hvem vi er og fremhever alt vi står for.

  • Inspirasjon er selve kjernen i alt vi gjør. Inspirerte mennesker vil alltid utvide perspektivene sine og være pådrivere for innovasjon.

  • Vi tror på samarbeidets makt. Teamarbeid bygget på tillit og engasjement er nøkkelen til suksess. Vi er nemlig alltid sterkere når vi jobber sammen.

  • Vi omfavner mangfold. Folk med ulike bakgrunner og erfaringer setter oss i stand til å se ting fra forskjellige perspektiver. For hvert nye perspektiv vi får, utvider vi vår forståelse av menneskers atferd.

  • Vi er overbevist om at vi gjør verden til et bedre sted – litt etter litt, dag for dag. Vi skaper bærekraftige løsninger som skaper bedre liv for folk over hele verden.

  • Vi er overbevist om at arbeid må være morsomt. For moro er grunnlaget for kreativitet og gjør at folk får lyst til å gå på jobb. Vi gjør en stor innsats for å ha et sunt arbeidsmiljø der folk har det bra.

  • Gode relasjoner betyr gode forretninger. Nettopp derfor forsøker vi stadig å utfordre og overgå kundenes forventninger i alt vi gjør. Alltid mennesker først.

Bærekraft i Semcon

Her hos Semcon støtter vi våre kunder med nye perspektiver – for å finne smartere løsninger for en bedre verden.

Case & Innsikter

Hva jobber vi egentlig med i Semcon? Det korte svaret: Mye. Vi hjelper kunder i en rekke bransjer – med en rekke tjenester.

Ledige stillinger

Det finnes mange roller i Semcon, og gode muligheter til å utdype din faglige kompetanse og til å arbeide i internasjonale team.