Hvordan kan jeg hjelpe?

Strategisk forretnings­design

I disse tidene som er preget av konstant endring, tvinger et nettverk av svært sterke megatrender oss alle til å tenke over samfunnet vårt på nytt og omfavne nye tilnærminger og nye perspektiver. Menneskelige behov, atferder og motivasjoner utvikler seg raskt, samtidig som digitalisering skaper omveltninger i alle sektorer. For å konfrontere krisen som planeten står overfor, må vi omstille oss fra et lineært samfunn drevet av fossilt drivstoff til et sirkulært samfunn med netto null utslipp.

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager

Nye tanker om forretningsstrategi for en dynamisk verden

For å holde seg relevante må selskaper i alle næringer gi sine strategiske agendaer ny form. Og selv om dette er et komplekst forretningslandskap, er det også et som byr på store muligheter.

Vi i Semcon er stolte over å stå for et holistisk perspektiv som tar for seg det store bildet. For å sette kundene våre i stand til å planlegge for fremtiden tar vi grundig for oss mulige scenarier formet av megatrender og hvordan de påvirker enkeltmennesker og samfunnsgrupper.

Ved å bruke designtenkning utforsker vi det intrikate samspillet mellom ulike perspektiver — mennesker, planeten, forretningslivet og teknologi. Vårt hovedfokus er på å imøtekomme folks behov innenfor planetens begrensninger ved å bruke forretningsmodeller, teknologi og samarbeid som katalysatorer for å utarbeide lønnsomme, motstandsdyktige og bærekraftige forretningsmodeller. Hensikten med alt dette er å veilede kundene våre så de kan finne sann innsikt, og å navigere langs ruten fra optimering til transformasjon.

Nøkkelspørsmål:

  • Hvordan reagerer bedriften din på disse omveltningene?

  • Hva vil drive lønnsomhet i fremtiden?

  • Hvordan kan du sikre produktene og forretningsmodellen din på lang sikt?

Sammen med våre eksperter innen menneskelige behov og atferd, produkt- og produksjonsutvikling, digitalisering og bærekraft, tilbyr vi:

  • Arbeidsseminarer om forretningsdesign

  • Mulighetslandskap og strategiske veikart

  • Opplærings- og utdanningsprogrammer