Hvordan kan jeg hjelpe?

Case

Spesialmaskin gir ren luft på arbeidsplassen

I mange arbeidsmiljøer, som bakerier, snekkerverksteder, varehus og lager, fylles luften raskt av støv- og smusspartikler. Zehnder produserer luftfiltre for akkurat slike miljøer. Da de trengte en ny produksjonsmaskin for luftfiltrene, gikk oppdraget til Semcon.

KundeZehnder

IndustriIndustri

KompetanserIndustrial automationMachinery Safety

Bakgrunn

Det begynte med en nyvinning: en luftrenser der skitten luft blåser gjennom et filter som består av mange tynne, statisk ladede fibre som suger til seg smusspartiklene i luften. Bedriften Zehnder selger i dag sitt luftrensningssystem Clean Air Solutions først og fremst til verkstedsindustrien, lager- og logistikklokaler og næringsmiddelproduksjon – overalt der støv skaper problemer for de ansatte, for bedriftenes produksjonsprosesser eller deres produkter. Semcon har vært involvert i luftrenseren på flere måter gjennom årene. I begynnelsen med design og konstruksjon av to luftrensere, og nå sist ved å bygge spesialmaskinen som produserer de avanserte filtrene som sitter inne i luftrenseren. Zehnder hadde behov for å utvide kapasiteten, og ba om en ny maskin som var raskere, mer effektiv og sikret bedre tilgjengelighet enn den maskinen de hadde fra før. Oppdraget innebar et helhetsprosjekt der Semcon designet, konstruerte, programmerte og produserte hele filterproduksjonsmaskinen med fullstendig funksjonsansvar. For å kunne håndtere hele produksjonsøkningen ble det også bestilt en robotcelle til pakking og delmontering av filtrene. Alt utstyret ble funksjonstestet i Gøteborg før det ble levert til Zehnders fabrikk i Motala.

Visjonen Industri 4.0

I en tid når digitaliseringen sveiper over alle deler av samfunnet, går også produksjonsområdet gjennom en forvandling. Fordelene med en tilkoblet industri er mange. Industri 4.0 arbeider for en automatisert og tilkoblet produksjonsprosess som blant annet kan redusere omstillingstid og feilfrekvens og skape mer skreddersydde produkter. Ved å måle og koble sammen maskiner kan produksjonsbedrifter få bedre svar på hva som fungerer og ikke fungerer i fabrikkene. Maskinen som Semcon leverte til Zehnder, er utstyrt for å kunne utnytte alle muligheter digitalisering gir, fra overvåking og brukerstøtte på avstand til AI med dataanalyser og maskininnlæring.

Semcons leveranse

Produktutvikling:

  • Industridesign, gjennom oppdatering av formspråket for Zehnder CleanAir luftrenser
  • Ombyggingen av Zehnder CleanAir luftrenser til et modulbasert system, tilpasset det nye formspråket

Spesialmaskin og robotcelle for produksjon av luftfiltre:

  • Konsept
  • Konstruksjon
  • Produksjon
  • Idriftsetting og FAT i Göteborg
  • CE-merking og dokumentasjon
  • Levering, installasjon, SAT og opplæring hos kunden i Motala
  • Service og brukerstøtte

Kontakt

Thor André Dugstad, Semcon

Thor André Dugstad

Department Manager

Prototype, Test & Workshop

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development