Hvordan kan jeg hjelpe?

Case

Produksjon av grønn hydrogengass

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon. Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør.

KundeHystar

IndustriEnergi

KompetanserProduction SimulationIndustrial automation

Bakgrunn

Tradisjonelle produksjonsprosesser, der hydrogengass produseres fra naturgass, slipper ut store mengder CO2. Et mer miljøvennlig alternativ er vannelektrolyse, der elektrisitet brukes til å splitte vannmolekyler til hydrogen og oksygen. Når elektrisitet fra fornybare kilder brukes til denne prosessen, klassifiseres resultatet som grønt hydrogen. Det er her Hystar kommer inn i bildet sammen med Semcons eksperter.

Et viktig komponent i EUs klimastrategi

Den nylig publiserte EU-strategien for hydrogen peker ut fornybart grønt hydrogen som avgjørende i EUs grønne vekststrategi – en av EU-kommisjonens seks prioriteringer for årene 2019–2024.

Målet med prosjektet er å utvikle en ny generasjon elektrolysører med nye konsepter for materialer og komponenter. Derfor gjennomføres prosjektet som et forskningsprosjekt, der utfordringene håndteres på tvers av ulike fagområder gjennom analyser, eksperimenter og bidrag fra ulike ekspertområder.

Håpet er at Hystars produkter snart skal kunne brukes i mange bransjer for å produsere hydrogen til grønn stålproduksjon, gjødsel eller til drivstoff til lastebiler, båter, tog og busser.

“Det er utrolig spennende å lede et så viktig prosjekt sammen med så mange ulike dyktige mennesker. For oss er det veldig givende å kunne bruke så mye av vår spisskompetanse på noe som kan utgjøre en stor forskjell. Sammen med Hystar løser vi komplekse problemer, lærer av hverandre og rykker nærmere målet”, sier Tommy Ekman, teknisk sjef og prosjektleder i Semcon.

Et team med eksperter

Semcon har opprettet et tverrfunksjonelt team i Semcon Studio ved Gøteborg-kontoret. Teamet samler ekspertise og erfaring innen brenselcelleteknologi innen mekanikk og geometri, FEM (Finite Element Method) og CFD (Computational fluid dynamics). Prosjektet er et partnerskap som skal pågå i 1,5-2 år i tett samarbeid med Hystar og forskningsinstituttet Sintef i Norge.

Utover kjerneteamet hos Semcon i Gøteborg, får Hystar også tilgang til ytterligere av Semcons spisskompetanse når behovet oppstår.

En del av vår filosofi er å tilby kunden maksimal verdi i stedet for å leie ut en ressurs. Dette gjør vi ved å sette ned et tverrfaglig team som jobber sammen med kunden for å sikre å levere den beste tjenesten eller løsningen for kunden.

– Johanna Stenfeldt, Divisjonssjef Gøteborg Engineering & Digital Services

Semcons brede kompetanseplattform og erfaring med teknologiutvikling innen ulike bransjer gjør at det er mye kunnskap internt og dermed tilgjengelig ved behov.

Semcon bidrar med denne eksperter innen:

  • FEM-simulering i FEM med høye trykk og mange forskjellige ikke-lineære materialer
  • CFD-simulering for trykk-, hastighets- og strømningssimulering (ANSYS)
  • Komplekse modeller i CAD med struktur for raske oppdateringer for nye utgivelser (CATIA)
  • Design for automatisering
  • Mekanisk stabelkonstruksjon
  • Elektrisk stabelkonstruksjon

Kontakt

Tormod Holmslet, Semcon

Tormod Holmslet

Sales

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager