Hvordan kan jeg hjelpe?

Case

Semcon støtter Sporveien på reisen mot et datadrevet og fremtidsrettet verksted

Oslos kommunale transportselskap, Sporveien, har lagt ut på en reise mot digitalisering. Målet er et fullstendig datadrevet verksted som bruker simulering, dataanalyse og tilstandsbasert overvåking for å revurdere vedlikeholdsrutinene, øke driftstiden og redusere ressursbruken. Semcon støtter Sporveien med ekspertise i alt fra strategisk planlegging til programvareutvikling og maskinlæring. Samarbeidet begynner allerede å gi resultater.

KundeSporveien

IndustriOffentlig sektor

KompetanserSimulering og Analyse (CAE)Strategisk forretnings­design Digitale løsningerProduktutviklingMekanisk konstruksjonProgramvare­utvikling

Bakgrunn

Et datadrevet beslutningssystem gjør det mulig å gå over fra periodisk vedlikehold til tilstandsbasert overvåking. De fleste av oss er vant til periodisk vedlikehold, som innebærer at bilen eller maskinen etter et visst antall kilometer eller år varsler at den må til service. Tilstandsbasert overvåking er derimot basert på sanntidsdata fra sensorer som følger med på produktets tilstand. Vedlikehold kan derfor utføres ved behov, i stedet for etter en plan som er fastlagt på forhånd uavhengig av tilstand og faktisk slitasje. "Når det gjøres på riktig måte, kan digitalisering være en drivkraft for omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Nøkkelen er hvordan du samler inn og bruker data. Sporveien er et glimrende eksempel på et tradisjonelt verksted som tar neste steg i retning smartere og mer bærekraftige måter å arbeide på”, sier Thor André Dugstad, Key Account Manager hos Semcon.

Utfordringen

Når det gjøres på riktig måte, kan digitalisering være en drivkraft for omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

I det første prosjektet ville Sporveien undersøke om de kunne forlenge levetiden til girkassene i T-banevognene. Girkasser er en kritisk komponent i toget med komplekst vedlikeholdsbehov, både når det gjelder spesialverktøy og spesialkompetanse. Ved hjelp av sensorteknologi innhentet Semcon-teamet data fra Oslos T-banetrafikk, som deretter ble korrelert med andre målinger. På dette grunnlaget ble det gjennomført en simulering for å forstå slitasjen på girkasselagrene.

Løsningen

Basert på resultatet av simuleringen kunne vedlikeholdsintervallene for girkasselagrene forlenges fra 16 til 57 år, og bruken av materialer og ressurser kunne reduseres betydelig. Ved å slippe å skifte ut girkasselagrene på T-banevognene i henhold til den tidligere planen, sparer Sporveien anslagsvis et sted mellom 200 og 300 millioner.

Nye muligheter i en datadrevet tidsalder

Det er mange fordeler ved et datadrevet verkstedsoppsett. Det er en måte å oppgradere og strømlinjeforme arbeidsmetodene på, i tillegg til at det revurderer tradisjonelle vedlikeholdsintervaller. Bare tenk på alle de ulike komponentene man kan overvåke i en enkelt T-banevogn eller trikk. I Sporveiens tilfelle finnes det flere gode muligheter fremover.

I tillegg til å revurdere levetiden til girkasselagrene, undersøker Semcon og Sporveien også følgende:

  • Oljerenhet ved hjelp av avansert akustisk teknologi og maskinlæringsalgoritmer.

  • Tilstanden til dørene i T-banevognene, en komponent som ofte trenger mye vedlikehold på grunn av slitasje. I dette prosjektet brukes akustisk teknologi til å vurdere tilstanden til hvert enkelt sett av dører.

Sikring av fremtiden for en kompleks operasjon

En helhetlig tilnærming er nødvendig for å omstille seg fra et tradisjonelt verksted til digitalisert og datadrevet drift. Det handler ikke bare om databehandlingsløsninger og maskinvare. Selskapets ansatte må være innforstått med endringene som kommer, og få den riktige opplæringen. Implementering av ny IT-arkitektur og nye arbeidsmåter er også nødvendig.

"Semcon støtter Sporveien i mange deler av denne komplekse reisen. Smartere drift er en forutsetning for at Sporveien skal klare å nå målsettingen om å tilby norske borgere enda mer kollektivtransport", tilføyer Semcons Thor André Dugstad.

Semcons leveranser:

  • Rådgivertjenester

  • Prosjektstyring

  • Produktutvikling

  • Simulering

  • Mekanisk testing

  • Databehandling og Kunstig Intelligens

  • Programvareutvikling

  • Mekatronikk

Kontakt

Thor André Dugstad, Semcon

Thor André Dugstad

Department Manager

Prototype, Test & Workshop