Hvordan kan jeg hjelpe?

Case

Fredsbygging på nettet

Kirkens Nødhjelp jobber i noen av verdens mest sårbare land og områder. Da organisasjonen gjennom sitt feltarbeid oppdaget økt behov for digitale verktøy i sitt fredsarbeid, tok de kontakt med Semcon for å finne veien videre. Initiativet er kalt Tech for Peace og skal bidra til å redusere spredningen av hat, falske nyheter og polarisering gjennom deltakelse og dialog. Semcons deltakelse i prosjektet er en del av selskapets CSR-program.

KundeKirkens Nødhjelp

IndustriAnnen

KompetanserDigital Experience

Bakgrunn

Kirkens Nødhjelp har arbeidet for å utrydde fattigdom og urettferdighet i verden siden 1940-tallet. En stor del av arbeidet deres innebærer fredsbygging gjennom dialog og deltakelse i land med pågående væpnede konflikter. Dette har vist seg å være stadig vanskeligere, fordi kommunikasjon i økende grad foregår i digitale kanaler der lokale ledere og fredsbevarere ikke har tilgang eller mangler kompetanse. Kirkens Nødhjelp innså at de trengte å finne nye måter å jobbe på, og ønsket støtte fra Semcons eksperter innen idégenerering og innovasjon for å bidra til å kartlegge veien videre.

Tech for Peace bygger på dialog

Semcon har hjulpet Kirkens Nødhjelp med innovasjonsprosesser ved å først definere problemet og deretter finne den beste veien videre. Samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og Semcon har ført til opprettelsen av et såkalt rådgivende styre, med det formål å finne nye løsninger som kan møte utfordringen med falske nyheter og hatefulle ytringer i digitale kanaler. Dette styret vil bestå av aktører fra næringsliv og akademia som skal samarbeide for å innovere sammen. Semcon vil bidra til å samle aktørene og ved å legge til rette for dialog og samarbeid.

Som å helle bensin på bålet

Problemet med falske nyheter og hatytringer sprer seg i økende grad på nettet og er ofte en pådriver for voldelige konflikter. Ytringene forekommer både i personlige og private kanaler og i lukkede grupper, noe som gjør det vanskelig å følge hvordan disse samtalene eller chattene utvikler seg. De fleste sosiale medier er også lagt opp til at de viser deg mer innhold i tråd med det du tidligere har likt, men viser seg samtidig ikke motargumentene og drøfting rundt temaet. Du får derfor kun presentert en side av saken. Og selv om kunnskapen om dette problemet er utbredt, er det egentlig ingen effektiv løsning tilgjengelig. De fleste store skuespillere bruker for eksempel sensur for å motvirke disse problemene, men ifølge Fernando Pineda Pinzon ved Kirkens Nødhjelp er ikke dette den rette veien å gå.

Veien videre for Tech for Peace

Prosjektets rådgivende styre startet sitt arbeid våren 2021. Det første målet er å definere et felles prosjekt som vil ha stor innvirkning på de økende utfordringene som Kirkens Nødhjelp ser i feltarbeidet. Semcon vil fortsette å støtte dette arbeidet og vil snart involvere nye partnere i prosjektet. «Nå skal vi utvikle prosjekter og få flere aktører involvert. Vi er åpne for flere partnerskap, så ta kontakt hvis du vil bidra», sier Camilla Grøtta, Kirkens Nødhjelp.

Semcons leveranser i prosjektet Tech for Peace:

  • Innovasjon

  • Fasilitering

  • Samtaleledelse

  • Idéutvikling

En del av et CSR-program
Semcons deltakelse i Tech for Peace er finansiert av Semcons CSR-program. CSR står for Corporate Social Responsibility og programmet innebærer at Semcon setter av arbeidstimer til dette arbeidet hvert år. Disse timene er tilgjengelige for ansatte slik at de får mulighet til å delta i prosjekter som bidrar til FNs 17 globale bærekraftsmål. Målet er at de ansatte får mulighet til å gjøre en forskjell ved å bruke egen kompetanse.

Kontakt

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager