Hvordan kan jeg hjelpe?

Pressemelding2022.07.04

Semcon strategisk automatiserings-partner for utvidelsen av Bolidens sinkproduksjon

Semcon bistår Boliden med utvidelsen av selskapets sinkverk i Odda. Denne utvidelsen tar sikte på å øke sinkproduksjonen med 75 prosent og samtidig opprettholde et minimalt miljøavtrykk. Semcon bidrar til prosjektet med sin ekspertise i prosesseffektivitet og transportautomatisering.

Dele:

Boliden kan forbedre materialhåndteringen med automatisert transport internt på sinkverket, og på den måten oppnå økt effektivitet. Dette er en viktig del av innsatsen for å øke produksjonen samtidig som selskapets miljøfotavtrykk reduseres. Semcon har stor erfaring fra prosjekter med selvkjørende kjøretøy i forskjellige næringer, for eksempel veibygging og flyplasser.

Vi jobber som uavhengig rådgiver for dette banebrytende prosjektet. Vi bidrar med all vår samlede erfaring og ekspertise innenfor feltet og støtter Boliden under byggingen av bærekraftige selvkjørende drifts- og logistikkjeder.

– Baard Røsvik, business development manager hos Semcon Norge

Første steg var å fastsette de nødvendige systemkravene og sikkerhets-implikasjonene ved å gå over til autonom transport i et miljø med blandet trafikk. Fremover vil Semcon bistå med sikker integrering av nye løsninger på det oppgraderte Boliden-anlegget i Odda.

Boliden og Semcon innledet samarbeidet i 2021. I den nåværende fasen av prosjektet deltar et team av Semcon-eksperter med bred kompetanse innen ulike fagområder. Arbeidet vil pågå frem til 2025.

En bærekraftig prosessindustri

Bolidens sinkverk i Odda har en historie som strekker seg et århundre tilbake i tiden. Sørfjorden, som ligger like ved sinkverket, var lenge et av verdens mest forurensede marine miljøer, men nå er den nesten tilbake til førindustriell tilstand takket være selskapets langsiktige satsing på miljøvern.

Boliden er et svensk gruve- og metallselskap som spesialiserer seg på prospektering, gruvedrift, smelting og resirkulering av metall. Selskapet har virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Irland. Sink er et av de mest brukte metallene i verden, og er viktig for bærekraftig utvikling innen for eksempel bilindustrien og infrastruktursektoren. Les mer om Boliden.

Kontakt

Kristina Ekeblad

Communications Director

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager