Hvordan kan jeg hjelpe?

Pressemelding2022.03.07

Automatisering støtter storskala produksjon av grønt hydrogen

Semcon samarbeider med norske Hystar i utviklingen av deres nye elektrolyseteknikk for produksjon av grønt hydrogen. Målet er å produsere opptil 150 % mer hydrogen uten å bruke mer energi enn med dagens konvensjonelle prosess. Nå utvides prosjektet, og Semcon bidrar med sin spisskompetanse for å automatisere produksjonen av elektrolysestakker, der hydrogen og oksygen fremstilles ved hjelp av elektrisitet.

Dele:

Teknologi for hydrogenproduksjon med bruk av PEM-elektrolysører er godt utviklet i dag, men for å oppnå hydrogenproduksjon i stor skala trengs det avansert utvikling av automatiske og fleksible stakkproduksjonsprosesser. På slutten av 2021 ble Hystar bevilget ytterligere midler fra Norsk forskningsråd for sitt prosjekt som har som formål å optimalisere og automatisere produksjonen av høyeffektive PEM-elektrolysører.

Elektrolysører kan masseproduseres med lignende metoder som brenselceller, et område der Semcon besitter god kompetanse. Disse banebrytende metodene for masseproduksjon er en forutsetning for at Hystar skal nå målet sitt om å revolusjonere produksjonen av elektrolysører.

Vi er glade og stolte over å bidra med vår ekspertise i dette nordiske samarbeidet, som sikrer at både kunnskapen og produksjonen kan bevares og utvikles i Sverige og Norge.

- Robert Eliasson, Area Manager Production Development hos Semcon

Prosjektet, som ifølge planen skal pågå i to år, startet i februar 2022 i mindre skala, med håp om at prosjektet utvides. Semcon har tidligere bidratt Hystar med sin ekspertise innen utvikling av stakker, som innebærer mekanikk og geometri, FEM (Finite Element Method) og CFD (Computational Fluid Dynamics).

Vi er veldig glade for å få mulighet til å fortsette samarbeidet med Semcon og sørge for at elektrolysørstakkene våre kan produseres kostnadseffektivt, automatisert og i store volumer.

- Alejandro Barnett, CTO hos Hystar.

Kontakt

Kristina Ekeblad

Communications Director

Thor André Dugstad, Semcon

Thor André Dugstad

Department Manager

Prototype, Test & Workshop