Hvordan kan jeg hjelpe?

Pressemelding2021.11.16

Ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen vil støtte fremtidens energibehov

Sammen med norske Hystar utvikler Semcon ny teknologi for hydrogenproduksjon. Målet er å øke mengden hydro-gen som kan produseres gjennom elektrolyse med over 150 % sammenliknet med dagens elektrolyseteknologi – uten å bruke mer energi enn dagens prosess gjør. Produksjon av fornybart grønt hydrogen er en av EUs prioriteringer og avgjørende for å nå EUs grønne vekststrategi.

Dele:

"Elektrolyseteknologien vi utvikler sammen vil gjøre det mulig for Hystar å produsere svært energieffektive elektrolysører, med potensiale til å redusere kapitalkostnadene ved elektrolyse med opptil 60 %. Og dette er noe verden virkelig trenger." sier Tommy Ekman, teknisk ansvarlig og prosjektleder hos Semcon

Tradisjonelle produksjonsprosesser, der hydrogengass produseres fra naturgass, slipper ut store mengder CO2. Et mer miljøvennlig alternativ er vannelektrolyse, der elektrisitet brukes til å splitte vannmolekyler til hydrogen og oksygen. Når elektrisitet fra fornybare kilder brukes til denne prosessen, klassifiseres resultatet som grønt hydrogen.

"Grønt hydrogen kan være en katalysator for omstilling til grønn energi og åpner for muligheter til å utnytte fornybare energikilder og dermed redusere bruk av fossile energikilder i ulike sektorer." sier Tommy Ekman, teknisk ansvarlig og prosjektleder hos Semcon

Hydrogen har andre bruksområdet enn kun som drivstoff i brenselceller til transportsektoren (spesielt tungtransportsegmenter som lastebiler og båter), hydrogen kan også brukes til å redusere fossilt brensel i industrien. Et godt eksempel er innen stålproduksjon, hvor hydrogen kan brukes til oppvarming eller direkte som reduksjonsmiddel.

En viktig komponent i EUs klimastrategi

Den nylig publiserte EU-strategien for hydrogen peker ut fornybart grønt hydrogen som avgjørende i EUs grønne vekststrategi – en av EU-kommisjonens seks prioriteringer for årene 2019–2024.

Målet med prosjektet er å utvikle en ny generasjon elektrolysører med nye konsepter for materialer og komponenter. Derfor gjennomføres prosjektet som et forskningsprosjekt, der utfordringene håndteres på tvers av ulike fagområder gjennom analyser, eksperimenter og bidrag fra ulike ekspertområder.

Vi er svært fornøyde med å kunne samarbeide med Semcon. De har spesial-kompetanse innen mange områder som vi har bruk for, og kan sette inn nøyaktig den rette personen når behovet oppstår.

– Magnus Thomassen, CPO og grunnlegger av Hystar

Håpet er at Hystars produkter snart skal kunne brukes i mange bransjer for å produsere hydrogen til grønn stålproduksjon, gjødsel eller til drivstoff til lastebiler, båter, tog og busser.

Les mer om Hystar.

Kontakt

Kristina Ekeblad

Communications Director