Hvordan kan jeg hjelpe?

Energi­optimalisering

Visste du at dine data kan fortelle deg om sløsing av ressurser?​ Vi kan foreslå, utvikle og implementere smart ressursbruk som gir deg konkurransefortrinn. I nært samarbeid med våre kunder ser vi i Semcon over virksomheten med hensyn til energibruk, prosesser samt operasjonell og strategisk planlegging.

Kristina Schnell, Semcon

Kristina Schnell

Project Manager

Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger med langsiktig verdi.

  • Energikartlegging , analyse og tiltak

  • Prosesseffektivisering

  • Bærekraftig design og produksjon

  • Bærekraftsrapportering

Energikartlegging – for en mer bærekraftig fremtid

Semcon har erfaringen og kompetansen som kreves både for innledende energikartlegging og langsiktige energisamarbeid. Energisamarbeid med Semcon gir kontroll og viser hvordan strategiske beslutninger kan gi store besparelser med korte tilbakebetalingstider.

Ønsker du å styrke din konkurranseevne og utvikle deg bærekraftig gjennom lavere energiforbruk, lavere kostnader, lavere miljøbelastning og økt tillit? Snakk med Semcon og gjør det til en mulighet til å effektivisere og forbedre for fremtiden.

Fundamentet er vår egenutviklede innovasjonsmetodikk og våre tverrfaglige team

Semcon er en teknologibedrift med stor evne til å tilpasse seg markedets trender, ta inn ny kompetanse og endre måten å jobbe på. Slik står vi også godt rustet til å hjelpe våre kunder med å gjøre bærekraft til deres konkurransefortrinn. Vi er kjent for våre engasjerte teknologer, vår evne til å forstå kundens behov og et stort og fleksibelt nettverk av leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg er vi ikke produkteiende, noe som gjøre oss uavhengig som leverandør.

Strategisk energieffektivitet

Semcon har sertifisert kompetanse og solid erfaring innen energikartlegging i mange ulike typer operasjoner. Vi tar til orde for at energispørsmål integreres i den strategiske planleggingen av driften, og sammen med deg utvikler vi en langsiktig energiplan med klare retningslinjer som med fordel kan implementeres i ditt eksisterende styringssystem. Energieffektiviseringsprosessen består i å studere og kartlegge energibruken i både produktutvikling og produksjonsprosessen samt lokalene hvor virksomheten drives. Deretter analyseres hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere energibruken til lavest mulig kostnad, etterfulgt av gjennomføringen av tiltakene.