Hvordan kan jeg hjelpe?

ArtikkelEnergy

Hvorfor trenger vi et energi ledelsessystem?

Dele:

Hva er et styringssystem?

En styringssystem er et rammeverk som brukes av bedrifter for å kontrollere og effektivt å håndtere sine operasjoner. Det inkluderer elementer som retningslinjer, mål, prosesser og etablerte prosedyrer. Ved å benytte seg av et styringssystem kan en bedriftovervåke og kontinuerlig forbedre sin ytelse. Strukturen i et styringssystem følger vanligvis en syklisk prosess som består av fire stadier: Planlegge, Utføre, Kontrollere og Handle.

Styringssystemer kan være fokusert på ulike områder som Kvalitet, Miljø eller Energi. Ofte innlemmes disse forskjellige fokusområdene i et enhetlig styringssystem. Diskusjonen her fokuserer spesifikt på fordelene ved å ha et energistyringssystem.

Fordeler med et Energi Styringssystem

Et energistyringssystem er designet for systematisk å forbedre en bedriftsenergiutnyttelse og energieffektivitet. Det innebærer å sette klare mål, lage en konkret handlingsplan og regelmessig overvåke utviklingen. Denne tilnærmingen hjelper effektivt med å redusere energiforbruk, driftskostnader og miljøpåvirkning.

Prosessen med energiledelse krever koordinerte aktiviteteri kontroll og gjennomføring av tiltak rettet mot kontinuerlig forbedring av energibruken. Klare mål, både på kort og lang sikt, gir retning for bedriftensoperasjoner.

For langvarige effekter krever implementering av energieffektivitetstiltak systematisk planlegging og oppfølging, Dette er sentrale deler av et energiledelsessystem.

Fordeler for Bedrifter med et Energi ledelsessystem

Bedrifter som implementerer et energiledelsessystem kan forvente flere fordeler, inkludert:

  1. Lavere energiforbruk.

  2. Bedre kontroll og pålitelighet i forhold til energiforbruk og kostnader.

  3. Redusert avhengighet av individuelle anstrengelser.

  4. Støtte i å oppfylle selskapets bærekrafts mål.

  5. Økt ansatteengasjement.

Semcon, et selskap med ekspertise på dette området, kan bistå i bygging og implementering av et energiledelsessystem. Viunderstreker viktigheten av at alle i organisasjonen er kjent med energiarbeidet, ikke bare de som er direkte involvert i energispørsmål. Å endre atferd er nøkkelen til effektivt å spare energi uten å pådra seg ekstra kostnader.

Semcons tilnærming kombinerer et fokus på brukeropplevelse og menneskelig atferd med ingeniørkompetanse, noe som gjør ossegnet for slike prosjekter.

Sertifisering av Ditt Energiledelsessystem

Å sertifisere et styringssystem, som et energiledelsessystem, tilfører struktur og troverdighet. Sertifiseringsprosessen innebærer vanligvis en revisjon av et sertifiseringsorgan, som sikrer at selskapet møter spesifikke standardkrav. For energistyringssystemer er den internasjonale standarden SS-EN ISO 50001. eller EN 16247. Semcon kan tilby støtte gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Nye Lovkrav

Regjeringen foreslår krav til energieffektivisering - regjeringen.no

EU sitt energieffektiviseringsdirektiv vil bli innarbeidet i norsk lov. I dag er det krav om energikartlegging og energiledelsessystem for store foretak i forbindelse med CO2 kompensasjonsordningen og i forbindelse med tildeling av utslippskvoter for CO2.

Kontakt

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager