Hvordan kan jeg hjelpe?

ArtikkelMobility

Life Sticker

Semcon har utviklet en smart dørvarsler som kalles Life Sticker og som ikke skal koste mer enn 20 kroner å produsere. En prototype er utviklet og kan enkelt festes på enhver bil, hvor som helst i verden. For å hindre ulykker, varsler Life Sticker om syklister som nærmer seg.

Dele:

En bildør som åpnes plutselig kan få alvorlige konsekvenser, spesielt hvis syklister eller motorsyklister nærmer seg bakfra. 85% av 1500 syklister som svarte på vår undersøkelse, har opplevd “dooring”, og dette problemet forårsaker tusenvis av ulykker hvert år. Vi vil og kan gjøre noe med dette problemet.

Semcons patentsøkte løsning kalles Life Sticker. Life Sticker kan enkelt festes på dørspeilet uansett hva slags bil du kjører, gammel eller ny. Når en syklist nærmer seg, varsles bilføreren i tide og kan unngå å åpne døren og treffe syklisten, og dermed forhindre en ulykke. En første prototype er allerede laget.

Spille
Basim Ali, teknisk sjef ved Semcons innovasjonslaboratorium, om teknologien bak Life Sticker.

Bærekraftig produktutvikling

Konseptet ble utviklet som del av en internasjonal konkurranse hos Semcon. Ansatte fra hele verden ble oppmuntret til å utvikle tekniske løsninger på grunnlag av FN’s mål for bærekraft. Vinneren, Duokai Wang fra Semcons Shanghai‑kontor, kom opp med idéen om dørvarsleren for å redusere antall trafikkulykker over hele verden. Life Sticker har tatt form i samarbeid med Semcons innovasjonslaboratorium.

Dette er en test på hvordan vår innovative styrke kan gjøre en forskjell.

– Markus Granlund, CEO hos Semcon

Spille

Life Sticker er ett eksempel på hvordan Semcons innovasjonsmodell kan brukes for å gjøre en forskjell. Prosjektet dekker et tydelig behov i markedet og kombinerer ny teknologi med en produksjonskostnad på mindre enn 20 kroner per enhet.

Neste skritt vil være å finne den rette samarbeidspartneren slik at den kan produseres og gjøres tilgjengelig for mennesker over hele verden.

Kontakt

Tonny Mastad, Semcon

Tonny Mastad

Area Manager

Digital Solutions

Anders Sundin, Semcon

Anders Sundin

Business Manager

Innovation