Hvordan kan jeg hjelpe?

Validering

Virksomheter i dag blir stadig mer komplekse, og kraene til kvalitetssikring, systemvalidering og dokumentasjon øker. Dette gir mange organisasjoner en utfordring. I det lange løp er det påkrevet å sikre at produktene, systemene og tjenestene som slippes ut på markedet er sikre og tilgjengelige for alle sluttbrukere.

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development

Kompetanse fra de fleste bransjer

Vår brede bransjeinnsikt og gode ferdigheter betyr at vi kan hjelpe deg med å finne balansen som trengs for bærekraftig kvalitetsarbeid – for strenge biovitenskapelige forskrifter, de siste ISO-standardene for energiindustrien eller CE-merking av produksjonsindustrien.

Vi har bred kompetanse innen validering på tvers av ulike bransjer, hvor kvalitet er en sentral faktor. Vår kunnskap spenner over flere sektorer og inkluderer en dyp forståelse av valideringsprosesser og kvalitetssikring. Ved å anvende vår ekspertise innen valideringsmetodikk og standarder kan vi sikre at ulike systemer, prosesser eller produkter oppfyller strenge kvalitetskrav og forskrifter. Ved å alltid sikre kvalitet i valideringsprosessen har vi etablert oss som en pålitelig partner for bedrifter i ulike sektorer som streber etter å møte høye standarder og forskrifter.

En partner gjennom hele prosessen

Semcon har lang erfaring i alle de ulike rollene som involverer validering. Vi fokuserer alltid på å utvikle brukervennlige produkter og tjenester for sluttbrukeren. Vi vet at forutsetninger og krav ofte endres underveis, og vi er vant til å opprettholde en smidig tilnærming til prosjekttilpasning.

Vi kan bistå med validering i alle stadier

Du kan la vårt valideringsteam gjennomgå hele valideringsstrategien din, slik at du kan fokusere mer på kjernevirksomheten din. Eller du kan betro en av våre mange spesialister å fokusere på den delen av prosessen som presenterer størst utfordring for bedriften din

Vår kunnskap på området:

  • Valideringsstrategier
  • Valideringsledelse
  • Valideringsingeniører
  • Utstyrsvalidering
  • Metodevalidering
  • Validering av datastyrte systemer

Les mer om igangsetting, kvalifisering og validering her Commissioning, Qualification and Validation.