Hvordan kan jeg hjelpe?

Kvalitetsstyring

Har du den rette kompetanse og de rette verktøyene for å sikre at din organisasjons produkt eller tjeneste holder best mulig kvalitet? Semcon kan tilby seniorkompetanse på flere områder innen kvalitetsledelse.

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development

I Semcon mener vi at en anvendeligog forståelig kvalitetspraksis er det beste grunnlaget for å fremme en overlegen kvalitets kultur og holdning i egen virksomhet, for våre kunder og for deres leverandører. Praksisen må representere hvordan vi jobber og har som mål å overgå det kompetansenivået vi ønsker.

Vi kan gi råd og støtte våre kunder og leverandører i å oppnå og opprettholde ønsket nivå av kompetanse, samtidig som vi kontinuerlig forbedrer vår egen kvalitetspraksis.

- Anna Nordelöf, Area Manager Quality Excellence, Semcon

Kvalitetsstyring er basert på tett samarbeid mellom alle interessenter for å forbedre prosesser, produkter, tjenester og bedriftskulturer.

Viktige suksessfaktorer:

 • Et veletablert, brukbart og lett forståelig kvalitetssystem
 • En forpliktelse til kontinuerlig forbedringer
 • Samarbeid mellom alle interessenter
 • Ett leverandørnettverk av høy kvalitet
 • Proaktive kvalitetsingeniører

Kvalitetsstyring i leverandørkjeden

Et pålitelig høykvalitets leverandørnettverk

Kvalitetsstyring av leverandører (SQM), er det nære og transparente åpne samarbeidet mellom et selskap og dets leverandører for å skape en velfungerende forsyningskjede. Hos Semcon gir vi råd og støtte til kundene våre for å sikre et pålitelig leverandørnettverk av høy kvalitet.

Dette oppnås ved:

 • Samarbeid med leverandører for å forbedre prosesser, produkter, tjenester og bedrifters kultur
 • Sikre en pålitelig forsyningskjede
 • Evaluere og re-evaluere prestasjonen til leverandører
 • Etablere gjensidig tillit gjennom samarbeid og en åpen og transpararent kommunikasjon med leverandører
 • Lytte til våre leverandørers utfordringer og anerkjenne deres innsats

Quality Engineering

En proaktiv kultur og et tankesett som gjennomsyrer hele bedriften

Quality Engineering (QE)blir ofte referert til som et eget felt som arbeider proaktiv for å redusere risiko samt overvåke, analysere og forbedre kvalitetsytelsen. Hos Semcon prøver vi alltid å gjøre kvalitetsoptimalisering til en integrert del av alle våre ingeniørprosjekter.

Det endelige målet er å investere i metoder for å øke kvaliteten i produkt- og produksjonsutvikling med potensielle gevinster som inkluderer, men ikke begrenses til:

 • Flere kunder og vekst
 • Lavere kostnader
 • Høyere fortjenestemarginer

Vi kan gi råd og støtte til våre kunder i implementeringen av kvalitetsteknikker for produkt- og produksjonsutvikling.