Hvordan kan jeg hjelpe?

Kvalitetssikring

Lover og regler blir nå strammet inn på en rekke områder, noe som gjør at bedriften, mer enn noen gang, må være bevisst sine kvalitetssikrings prosesser.

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development

Semcon tilbyr kvalitetssikring (QA) og kvalitetsstyring innen Life science-området. Vi hjelper våre kunder med å sikre at deres produkter og utvikling er i samsvar med regelverket.

Vårt ekspertteam gir støtte i for eksempel QMS-arbeid, prosesser og rutiner, overvåkning av klager og forbedringer, og holder oversikt over og utfører opplæring.

- Anna Nordelöf, områdesjef Quality Management, Semcon

Semcon har lang erfaring med å støtte kunder innen Life science-industrien, inkludert farmasi, (GMP,GDP,GCP,GLP), MED Tech, kosmetikk og matteknologi. Med erfaring fra en rekke ulike organisasjoner fokuserer vi alltid på sluttbrukeren og deres behov for å bringe sikre, effektive og brukervennlige løsninger til markedet.