Hvordan kan jeg hjelpe?

Kravhåndtering

Effektiv kravhåndtering er nøkkelen til vellykkede kundeleveranser, utviklingsprosjekt og ledelse. Vi i Semcon kan hjelpe deg med verktøy for å organisere kravhåndteringen i ditt prosjekt eller din organisasjon.

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development

Vi kan også gi deg innsikt i hvordan forventinger fra kunder, ledere og andre prosjektinteressenter kan formuleres som konkrete kravspesifikasjoner som er tydelige og relevante.

Kravspesifikasjoner legger grunnlaget

En vanlig årsak til at prosjekter ikke leverer til rett tid, innenfor budsjett eller med riktig kvalitet er manglende kravstyring. Det er mye å vinne på å analysere, før prosjektstart, hvordan oppdragsgivers kravspesifikasjon ser ut slik at får man de beste forutsetningene for prosjektet:

  • Hvordan skal kravene håndteres underveis i prosjektet og hvordan vil administrasjonen se ut?
  • Skal kravene gjelde for produktet/anlegget gjennom hele livssyklusen, også etter prosjektslutt?

Tilpass din virksomhet

I dag er de fleste standarder og dermed opplæring i kravhåndtering (Requirement Management) utviklet for utvikling av system og programvareutvikling. Vi i Semcon kan bidra til å gi deg en helhetlig forståelse ved å se på kravstyring på bedriftsnivå. Deretter dykker vi ned i kravhåndtering ved endring eller utvikling av tjenester, produkter, prosesser og komplette anlegg.