Hvordan kan jeg hjelpe?

Prosjekt metode

Prosjektmetoden XLPM – Excellence in Project Management, er en metode som har vært under kontinuerlig utvikling i over 30 år. Den er en fleksibel og skalerbar prosjekt-og programmetode for alle typer organisasjoner, fra små til store i privat sektor, kommunale eller statlige.

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development

Effektive prosjekter gjennom standardisering

XLPM gir omfattende støtte til organisasjonen under innføring av endringer for å sikre at man når effektene og samtidig balanserer fokuset på de daglige oppgavene i bedriften

Å styre bedriftens operasjonelle mål samtidig som man gjennomfører endrings- og prosjektoperasjoner med begrensede ressurser og budsjett er alltid en utfordring. XLPM gir et strukturert rammeverk for disse vurderingene. Det muliggjør og støtter vellykket prosjektledelse i en organisasjon hvor både operasjonelle og endringseffekter bidrar til organisasjonens overordnede mål.

En moderne tilnærming til Agil metodikk

Det blir ofte stilt spørsmålet om man skal jobbe med prosjekt eller agile metoder. Her i Semcon mener vi at dette spørsmålet er et falskt dilemma. Kan det være at prosjektmodellen foretrekkes ved noen anledninger og agile teknikker ved andre, eller kanskje de kan kombineres?

Hvis vi velger agile teknikker fordi vi tidligere har feilet med prosjekter, må vi kanskje først spørre oss selv hvorfor prosjektene mislyktes? For å navigere i disse spørsmålene, må vi forstå fordelene og ulempene knyttet til hver tilnærming, så vel som risiko og de overordnede mål for oppgaven.

Hvorfor bør du bruke XLPM-prosjektet som din metodikk?

Når alle involverte i din virksomhet bruker et kompletterende og overordnet verktøy, utvikles de positive effektene

  • XLPM er en komplett støtteplattform for hele driften fra strategisk ledelse, resultatstyring, endringsledelse til prosjekt- og programledelse
  • Gir virksomheten et felles prosjekt-/programspråk ved bruk av standardiserte opplæringsplattformer, metoder, maler og dokumenter
  • Definerer og tydeliggjør rollene til prosjektdeltakere, deres ansvar og myndighet
  • Standardisert struktur fra topp til bunn for alle i prosjektet bidrar til mer effektivt prosjektarbeid
  • Øker modenheten i bedriften som leder til større effekt sammenlignet med levering av individuelle prosjekter og programmer