Hvordan kan jeg hjelpe?

PMO

Rapid changes in our organisations and society place new demands for increased efficiency and development. By establishing structure, and an effective means by which to manage change, a project management office (PMO) can ensure valuable development for the entire organisation.

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development

Portfolio Sharing & Project Office (PMO)

Hvorfor etablere et prosjektkontor?

For virksomheter eller offentlige forvaltning som jevnlig driver utviklingsarbeid i prosjekt-og programform, er det en god idé å organisere og koordinere denne endringen gjennom ett etablert PMO. Ved å etablere ett nav der ledelse, finans og prosjekter/programmer møtes, skapes ett forum og en struktur som gjør det mulig for en organisasjon nå sine mål på den mest effektive måten.

Ved å tilby en strukturert prosjekt/programmetodikk, kvalitetskontroller, støtte og oversikt, veileder de en organisasjons investeringer mot best mulig effekt og resultatoppnåelse. PMO-er fungerer også som en organisasjons kunnskapsbase med prosjekthistorikk, og sikrer tilgang til ett kollektivt arkiv over prosjektsuksesser og fiaskoer i bedriften. En helt nødvendig aktivitet for organisasjoner som ønsker å kontinuerlig forbedre og strømlinje sin drift og leveranser.

Hva er en prosjekt portefølje?

Har du prosjekter som ikke når sin forventede påvirkning, har utilstrekkelige eller feilplasserte ressurser, kostnader som drar i vei ukontrollert, ett hektisk og ikke bærekraftig arbeidsmiljø?
Du er ikke alene. Slike effekter i prosjektgjennomføring er ganske vanlige, og løsningen kan være å organisere prosjektene dine i en portefølje - porteføljeforvaltning

Porteføljestyring er en metode for å gi ledelsen bedre kontroll over organisasjonens mange prosjekter ved å skape et større bilde, identifiser risiko og likheter, for deretter å administrere prosjekter som spesialgrupper for å trekke ut synergiene. Vellykket porteføljestyring fører ofte til mer vellykkede og kostnadseffektive prosjekter med en bedre avkastning på investeringene.

Semcon kan hjelpe deg med å nå dine mål

Vi i Semcon hjelper og støtter våre kunder med å etablere og strukturere deres prosjektorganisasjons kapabiliteter og effektivt håndtere endringer.

Eksempler på roller ditt PMO kan inneha:

  • Støtte ledelsen ved å koordinere og rapportere prosjektporteføljene
  • Gi råd til ledelsen ved beslutninger i deres prosjektportefølje
  • Etablere og videreutvikle prosjektmodellen i virksomheten
  • Måle og koordinere de pågående programmer, prosjekter og leveranser
  • Etablere og vedlikeholde erfaringsdatabasen
  • Støtte og veilede Prosjektledere
  • Ta initiativ og koordinere opplæring for prosjektledere, prosjekt deltakere, oppdragsgivere