Hvordan kan jeg hjelpe?

PMO

Raske endringer i våre organisasjoner og samfunn stiller nye krav til økt effektivitet og utvikling. Ved å etablere struktur, og et effektivt middel for å håndtere endringer, kan et prosjektledelseskontor (PMO) sikre verdifull utvikling for hele organisasjonen.

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development

Portfolio Sharing & Project Office (PMO)

Hvorfor etablere et prosjektkontor?

For virksomheter eller offentlige forvaltning som jevnlig driver utviklingsarbeid i prosjekt-og programform, er det en god idé å organisere og koordinere denne endringen gjennom ett etablert PMO. Ved å etablere ett nav der ledelse, finans og prosjekter/programmer møtes, skapes ett forum og en struktur som gjør det mulig for en organisasjon nå sine mål på den mest effektive måten.

Ved å tilby en strukturert prosjekt/programmetodikk, kvalitetskontroller, støtte og oversikt, veileder de en organisasjons investeringer mot best mulig effekt og resultatoppnåelse. PMO-er fungerer også som en organisasjons kunnskapsbase med prosjekthistorikk, og sikrer tilgang til ett kollektivt arkiv over prosjektsuksesser og fiaskoer i bedriften. En helt nødvendig aktivitet for organisasjoner som ønsker å kontinuerlig forbedre og strømlinje sin drift og leveranser.

Hva er en prosjekt portefølje?

Har du prosjekter som ikke når sin forventede påvirkning, har utilstrekkelige eller feilplasserte ressurser, kostnader som drar i vei ukontrollert, ett hektisk og ikke bærekraftig arbeidsmiljø?
Du er ikke alene. Slike effekter i prosjektgjennomføring er ganske vanlige, og løsningen kan være å organisere prosjektene dine i en portefølje - porteføljeforvaltning

Porteføljestyring er en metode for å gi ledelsen bedre kontroll over organisasjonens mange prosjekter ved å skape et større bilde, identifiser risiko og likheter, for deretter å administrere prosjekter som spesialgrupper for å trekke ut synergiene. Vellykket porteføljestyring fører ofte til mer vellykkede og kostnadseffektive prosjekter med en bedre avkastning på investeringene.

Semcon kan hjelpe deg med å nå dine mål

Vi i Semcon hjelper og støtter våre kunder med å etablere og strukturere deres prosjektorganisasjons kapabiliteter og effektivt håndtere endringer.

Eksempler på roller ditt PMO kan inneha:

  • Støtte ledelsen ved å koordinere og rapportere prosjektporteføljene
  • Gi råd til ledelsen ved beslutninger i deres prosjektportefølje
  • Etablere og videreutvikle prosjektmodellen i virksomheten
  • Måle og koordinere de pågående programmer, prosjekter og leveranser
  • Etablere og vedlikeholde erfaringsdatabasen
  • Støtte og veilede Prosjektledere
  • Ta initiativ og koordinere opplæring for prosjektledere, prosjekt deltakere, oppdragsgivere