Hvordan kan jeg hjelpe?

Test og verifikasjon

I dag ser vi en økt produktkompleksitet og derav behov for grundig testing og verifisering for å sikre produktkvalitet, sikkerhet og samsvar med gjeldende standarder og krav. Semcons test- og verifikasjonstilbud adresserer flere av de sentrale utfordringene og leverer verdifulle løsninger for kunder i ulike bransjer.

Thor André Dugstad, Semcon

Thor André Dugstad

Department Manager

Prototype, Test & Workshop

Case studies

Lær mer om våre evner og tidligere prosjekter.

Se alle projekt

Semcons ekspertise

Semcons kompetanse inkluderer kravutvikling, teststrategi utvikling, testcase design, feilsporing, kvalitetssikring, prosjektledelse og domenespesifikk kunnskap.

SNoen av problemene/utfordringene Semcon hjelper sine kunder med å løse inkluderer:

Kvalitetssikring og verifikasjon: Semcon sikrer at nye produkter oppfyller kvalitetsstandarder og samsvarer med kravene.

Effektiv teststyring: Vi hjelper kundene våre med å administrere testprosessen, og sikrer at testaktiviteter er godt koordinerte, sporbare og rapportert. Dette effektiviserer testprosessen og reduserer mulighetene for forsinkelser i prosjektet.

Optimaliserte verifikasjonsplaner: Vi utformer verifiseringsplaner som definerer omfanget av testing, strategier og rapporteringsmekanismer. Dette sikrer at test-arbeidet er på linje med prosjektmål og krav.

Testcase-design og -utførelse: vi lager godt strukturerte testtilfeller for å verifisere funksjonalitet mot krav.

Kravstyring: Semcon bistår med å håndtere produktkrav, og sikrer at de er godt definerte, komplette og testbare. Dette fører til mer nøyaktig testing og ett til slutt ett bedre produkt.

Verdiskaping: Leveransen vår hjelper kundene ved å redusere sannsynligheten for kostbare problemer etter lansering, forbedrer produktkvaliteten og reduserer «time-to-Market». Dette gir bedre lønnsomheten og kundetilfredshet.

Unikt tilbud: Semcons fordel ligger i vår omfattende ekspertise, innovative metoder og evne til å tilpasse løsninger til de ulike kravene til hver enkelt kunde.

Bred Bransjekunnskap: Semcon jobber på tvers av ulike bransjer/domener som bilindustri, romfart, forsvar, Marin, biovitenskap, energi og mer. Dette gir et bredt perspektiv og muligheten til å overføre best praksis mellom de ulike bransjer.