Hvordan kan jeg hjelpe?

Simulering og Analyse (CAE)

I dag er det svært få selskaper som har kommet så langt som å implementere en helt virtuell produktutviklingsprosess. Det er imidlertid mange fordeler med å utforske dette. Gjennom simulering og analyse kan du forutsi atferd, øke effektiviteten samt forutse og redusere risikoer før du har et fysisk produkt.

Bent-Erik Bjørkli, Semcon

Bent-Erik Bjørkli

Business Development

Digital services

Case studies

Lær mer om våre evner og tidligere prosjekter.

Se alle projekt

Computer-Aided Engineering (CAE)

Fordelen med Computer Aided Engineering (CAE) er at den forutser oppførselen til et produkt eller en prosess tidlig i designprosessen for å sikre designkrav, funksjon og kvalitet, samtidig som effektiviteten optimaliseres. Ved å implementere en simuleringsdrevet utviklingsprosess (CAE) støtter Semcon kundene i å optimere produktytelsen og samtidig redusere time-to-market og kvalitetsrisiko. Semcons tekniske eksperter bistår også med å analysere og stille krav for å sikre forventet funksjon.

Vårt tilbud innen CAE er delt inn i to områder: Finite Element Analysis (FEA) og Computational Fluid Dynamics (CFD). Begge områdene er kraftfulle alene, men strukturelle og væskesimuleringsmodeller kan til og med kombineres til en fluid-structure interaction (FSI) modell, som gir en mer komplett virtuell modell av systemet.

Finite Element Method (FEM) og Finite Element Analysis (FEA)

Finite Element Method er et av de mest brukte verktøyene i dag for å forutsi fysisk atferd i ulike bransjer og applikasjoner. Ved å lage virtuelle simuleringsmodeller kan forutsigelser av spenninger, deformasjoner, elektriske strømmer og andre strukturelle reaksjoner under drift gjøres effektivt. Oftest behandler Finite Element Analysis (DEA) statiske forhold, men dynamiske forhold som vibrasjon, støt og kontakt håndteres også.

Hovedgevinsten med FEA er å øke produktkunnskapen tidlig i utviklingen som f.eks. sammenligne konsepter mot ulike krav for å velge den mest passende å gå videre med. Den er også god på å forutsi og visualisere produktadferden under senere utviklingsstadier for å undersøke «hva hvis» -scenarier i designgjentakelsen.

I Semcon leverer vi tjenester innen FEA med et meget dyktig ingeniørteam med lang erfaring fra ulike bransjer og applikasjoner.

Noen eksempler på hva vi kan bidra med er:

 • Strukturell/styrkeanalyse
 • Dynamisk analyse (vibrasjoner)
 • Dynamisk analyse (støt, falltest og sjokk)
 • Strukturell optimalisering
 • Rør-og trykkbeholderanalyse
 • Utmattelsesanalyse
 • Termomekanisk analyse
 • Sveisevaluering
 • Elektromagnetikk
 • Evaluering i henhold til standarder som: Eurocode, ASME, ANSI, ASCE etc.

FE-simulering gjøres med flere forskjellige programvarer i hele bransjen og er avhengig av kundebehov og/eller casekrav. Semcon har mulighet til å bruke et bredt spekter av kommersielle programvarer innenfor vår organisasjon, som: Ansa, Meta, Abaqua, Ansys, LS-Dyna etc.

Bølgesimulering på et kystvaktskip med strømlinjer som visualiserer strømmen under foroverbevegelse av skipet.
Simuleringene ble gjort med en flerfasemodell som fanget opp effekten av strømning og bølger som traff skipet fremover.

Computational Fluid Dynamics (CFD)

Computational Fluid Dynamics-simuleringer gir verdifull innsikt i produktet ditt ved å visualisere gass- og væskestrømfenomener. Dette vil hjelpe deg med å identifisere og løse potensielle problemer tidlig i produktutviklingsprosessen og dermed redusere utviklingstiden og kostnadene. Ofte kan det mest lovende konseptet velges basert på CFD-simuleringer lenge før en fysisk prototype er tilgjengelig.

Kompleks væskeoppførsel kan undersøkes, som turbulens, varmeoverføring, blanding, forbrenning og flerfasestrømmer. Simuleringer kan utføres på komponentnivå så vel som for et komplett system. Ekspertene våre i Semcon har en dokumentert merittliste fra CFD-simulering innen flere bransjer og applikasjoner, for å nevne noen:

 • Automotive
 • Energi
 • Prosessindustri
 • Lifescience

Vi i Semcon har tilgang til alle de nyeste CFD-verktøyene. Valget av disse er avhengig av kundens preferanser og problemstilling. Typiske programvarepakker som brukes av oss inkluderer: Simens Simcenter STAR-CCM+, Ansys Fluent/CFX, GT-Suite, Matlab/Simulink og OpenFOAM.