Hvordan kan jeg hjelpe?

Ecodesign

Produktets klima- og miljøavtrykk blir bestemt allerede i utviklingsfasen! Derfor er Ecodesign en sentral og integrert del av Semcon’s produktutviklingsprosess.

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager

Case studies

Lær mer om våre evner og tidligere prosjekter.

Se alle projekt

Eco design innebærer innovative designløsninger for både produkt, digitale løsninger og tjenester, med fokus på å minimere den totale klima- og miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen; fra utvinning av råvarer til produksjon, distribusjon og bruk, videre til reparasjon, gjenbruk, reproduksjon og resirkulering – alltid med fokus på sirkulære strategier.

Semcon's fokus i dette området omfatter alt fra optimalisering av eksisterende løsninger til å heve standarden for å utforske og oppfylle sirkulære strategier, prinsipper og forretningsmodeller. Vi besitter variert og bred ekspertise innen bærekraft som står klare til å finne de beste designløsningene for dine brukere, din virksomhet og vår planet.

Workshops for å fremtidssikre virksomheten din

Våre tjenester spenner fra datadreven innsikt, som livssyklusanalyse (LCA), miljøpåvirkningsvurdering og rådgiving om gjeldende og kommende forskrifter, lover og regler samt helhetlig produktutvikling med sirkulær tilnærming. Som en del av vår prosess arrangerer vi workshops for å utforske hvordan du kan fremtidssikre forretningsmodellen og produktutviklingsprosessen din.

Vi kan støtte deg med:

  • Strategisk forretningsdesign
  • Sirkulære og lavpåvirkningsdesign
  • Produktrelaterte standarder og samsvar
  • Digitale produktdatablad
  • Livssyklusanalyse
  • Workshops og opplæring