Hvordan kan jeg hjelpe?

Produksjonssimulering

Det å kunne visualisere endringer og validere løsninger tidlig i et prosjekt gjør at du sparer både tid og penger. Selv om det vanligvis bare utgjør en liten del av den totale investeringen, kan produksjonssimulering gi stor verdi.

Bent-Erik Bjørkli, Semcon

Bent-Erik Bjørkli

Business Development

Digital services

Case studies

Lær mer om våre evner og tidligere prosjekter.

Se alle projekt

Semcon hjelper små og store bedrifter med modellering av produksjonsoppsett og automasjonskonsepter, fra store «green-field»-prosjekter til mindre produksjonslinjer. Visualisering og validering av potensielle løsninger tidlig i et prosjekts livssyklus reduserer risiko, gjør planlegging lettere, sikrer god informasjon før beslutninger og gir samlet store besparelser. Vi bruker blant annet programvareplattformen Visual Components 3D for å visualisere produksjonssimuleringer på en enkel og tydelig måte.

Simuler scenarier og identifiser effektivitetsgevinster

Ved å bruke Visual Components kan Semcons produksjons- og automasjonseksperter visualisere og validere ideelle konseptuelle layouter, flyt og produksjonssyklus-tidsanalyse, plassering av roboter og PLS-programmering offline. Samtidig skapes det muligheter for virtuell igangkjøring og opprettelse av en digital tvilling som kan simulere ulike produksjonsscenarioer, effektivisere eksisterende produksjon og til og med feilsøke på driftsproblemer. Sluttresultatet er en tryggere investering på grunn av bedre data før beslutning. Dette vil til slutt føre til reduserte totale produksjonskostnader og bedre avkastning på investeringene.