Hvordan kan jeg hjelpe?

Connectivity Solutions

I løpet av bare noen få år har helt nye produkter og tjenester blitt opprettet, ganske enkelt ved å koble datamaskiner og mobiler til et grenseløst nettverk. Hos Semcon undersøker vi mulighetene for IoT-teknologi, basert på brukerens behov, i et område vi kaller Smart. Dette er et kompetanseområde hvor vi tilbyr vår omfattende erfaring og vi har flere banebrytende saker å vise til.

Tonny Mastad, Semcon

Tonny Mastad

Area Manager

Digital Solutions

Case studies

Lær mer om våre evner og tidligere prosjekter.

Se alle projekt

The Internet of Things er en megatrend som ikke bare påvirker valg av teknologi. Mulighetene vokser eksponentielt, det er allerede milliarder av oppkoblede ting, og den økonomiske effekten regnes i trillioner av amerikanske dollar. Forretningsmulighetene er gode, men den store forskjellen ligger i kontakten med brukerne. Oppkoblede produkter oppfattes som smarte, og de kan fjernstyres og kontrolleres. Funksjonaliteten er pedagogisk, intuitiv og i tråd med brukeren. Den som forstår grensesnittet mellom menneske og maskin, vil også finne fremtidens forretningsområder.

Et smart tilbud i fire deler

Teknologi for smartprodukter og tjenester er tverrfaglig og bygger på kompetanse fra ulike områder; IT, brukererfaring, produktutvikling og industriteknologi. Semcon har helheten og innsikten som skal til for å gjøre det tekniske potensialet om til kommersielle konsepter. Vi har et bredt spekter av spesialister, fra IT til industri, fra markedsinnsikt til brukerforståelse, noe som er nødvendig for en vellykket og lønnsom løsning for kundene våre.

Vårt Smart-tilbud er basert på en dynamisk og iterativ prosess, fra forretningsinnsikt til livssyklusanalyse. Det er både innovativt og bærekraftig, med brukeren, teknologien og virksomheten i tankene. I vår fleksible prosess inngår strategi, forretningsmodellering, prototyper og livssyklusstyring.