Hvordan kan jeg hjelpe?

Klimaendringer og Beregninger

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Men for klimasmarte selskaper kan denne utfordringen faktisk bli en forretningsmulighet. Merkevarer som effektivt kan redusere sine klimagassutslipp vil kunne håndtere stadig tøffere reguleringer og skape en sterk base for en lønnsom virksomhet fremover i lang tid. Goodpoint, som er bærekrafteksperter innen Semcon Group, hjelper deg gjennom hele prosessen.

Kristina Schnell, Semcon

Kristina Schnell

Project Manager

Tydelige krav til bærekraft

Det å oppfylle alle eksterne krav er det første skrittet mot å bli en klimasmart bedrift. Dette inkluderer Legale krav, sertifiseringsstandarder og forventninger fra interessenter.

Eksempler på tjenester:

 • Opplæring om gjeldende og nært forestående lovverk
 • Håndheving av lover og overvåking av at man er i samsvar
 • Klimakartlegging
 • Miljøvurderinger og livssyklusanalyser (LCA)

Forstå risikoer og forretningsmuligheter

En verden i endring betyr ny risiko, men også nye muligheter.

Semcon hjelper til med å kartlegge klimarelaterte risikoer og muligheter knyttet til TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Våre eksperter hjelper deg å forstå og handle på klimapåvirkningene både opp og ned i verdikjeden. Vi utfører klimaberegninger innenfor Scope 1, 2 og 3, setter vitenskapsbaserte klimamål i tråd med Parisavtalen, samt gjeldene og fremtidige lovkrav.

Eksempler på tjenester:

 • Forberedelse for å bli med og oppnå vitenskapsbaserte mål
 • Vesentlighetsanalyse i henhold til European Sustainability Reporting Standards (såkalt «dobbel materialitetsanalyse»)
 • Undersøke, analysere og vurdere forretningsrisikoer og muligheter
 • Scope 1, 2 og 3 analyse

Forretningsutvikling og innovasjon

Med en dypere forståelse for ditt klimafotavtrykk, åpner det seg nå muligheter for å gjøre verdikjeden mer karboneffektiv, tiltrekke både nye kunder og nye ansatte og ikke minst styrke merkevaren din.

Vi støtter dere i beregning av klimafotavtrykk i Scope 1, 2 og 3, oppdaterer utslippsfaktorer og bidrar til å styrke forretningsplan og merkevare.

Eksempler på tjenester:

 • Klimastrategi i tråd med nasjonale og internasjonale krav og mål
 • Kommunikasjon: klar og nøyaktig formulering av påvirkning
 • Innsamling, tolkning og analyse av utslippsdata
 • Prosjektledelse og tekstproduksjon

Bli en rollemodell!

Med en høy troverdighet innen bærekraft, er du nå i en posisjon til å sette standarden i din bransje.

På dette nivået hjelper vi i Semcon til med å utvikle klimasmarte tiltak tilpasset din virksomhet. Vi gir råd om hvordan vi kan påvirke leverandører, kunder og konkurrenter. Med oss som partner kan du skape endring gjennom hele verdikjeden, drive omstilling i ditt forretningsområde og skape en markedsledende merkevare.

Eksempel på tjenester

 • Forretningsstrategi
 • Merkevaretransformasjon
 • Arbeidsgiverprofilering
 • Kommunikasjon om fremdriften
 • Utvikling av partnerskap