Hvordan kan jeg hjelpe?

Kjemi og livssyklusløsninger

Sirkulære og giftfrie materialstrømmer er nøkkelen til en langsiktig lønnsom og innovativ forretningsmodell som kan oppfylle stadig strengere lovkrav til bærekraft og miljø. Goodpoint, en del av Semcon Group, støtter deg hele veien, fra gjennomgang og hjelp med å overholde lovkrav, til prosessutvikling, markedsposisjonering og kommunikasjon.

Kristina Schnell, Semcon

Kristina Schnell

Project Manager

Oppfylle krav til bærekraft

Første skritt på veien mot sirkulæritet og giftfrie materialstrømmer er operasjonelt å jobbe i henhold til gjeldende krav.

Vi håndterer både nasjonal og global reguleringsovervåkning og samsvarskontroller mot legale krav. Ekspertene våre tilby steg-for-steg veiledning gjennom gjeldene regelverk som EUs kjemikalielovgivning REACH og en lang rekke andre miljøvurderinger.

Eksempler på tjenester:

 • Opplæring i eksisterende og fremtidig lovverk
 • Gjennomgang av dokumentasjon, rapportering og erklæring
 • Vurderingsgrunnlag for BASTA, Byggvarubedömningen og SundaHus (Sverige)

Risikostyring

Trenger du hjelp med kjemikalier, risikovurdering og substitusjonsundersøkelser?

Semcon er der for å hjelpe virksomheten din med å unngå risiko og jobbe smartere. Vi utvikler også kjemiske strategier og opplæring innen kjemikaliehåndtering.

Eksempler på tjenester:

 • Støtte ved utarbeidelse av sikkerhetsdataark og merking
 • Strategiutvikling
 • Risikovurdering
 • Lagerføring

Styr din sirkulære forretningsmodell

En sirkulær forretningsmodell er en innovativ forretningsmodell. Kanskje ett nytt produkt kan lages av produksjonsavfall?

Eksempler på tjenester:

 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Miljøprodukterklæring (EPD)
 • Livssyklusanalyse
 • Utredning i tråd med fastsatte miljømål
 • Intern og ekstern kommunikasjon

Bli en rollemodell

En virksomhet på dette stadiet opererer basert på en sirkulær forretningsmodell og bidrar dermed til en ressurseffektiv verden. I denne fasen bistår vi med videre produkt- og forretningsutvikling, målgruppetilpasninger, PR, kommunikasjon og markedsføring. Vi støtter posisjoneringen av din sirkulære merkevare som bransjeleder og rollemodell.

Eksempler på tjenester:

 • Sertifisering av bygninger med Miljöbyggnad og Svanen
 • Kommunikasjon- intern og ekstern
 • Markedsposisjonering
 • Employer branding