Hvordan kan jeg hjelpe?

Forretningsetikk og menneskerettigheter

Hvordan behandler dine leverandørene sine medarbeidere? Det å vite om, og ta ansvar for, menneskerettigheter i leverandørkjeden kan være nøkkelen til suksessen for enhver bedrift. Goodpoint, bærekrafts eksperter og en del av Semcon Group, kan hjelpe din virksomhet med å styrke arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden, enten målet er å møte bærekrafts krav eller bli en forgangsbedrift.

Kristina Schnell, Semcon

Kristina Schnell

Project Manager

Risikostyring

Med støtte fra eksperter kan leverandørkjeden og risikoen på arbeidsplasser lett identifiseres og minimeres.

Vi kan hjelpe med alt fra utvikling av etiske retningslinjer og retningslinjer for inkludering og mangfold, til revisjon av leverandørkjeden relatert til arbeidsforhold og sikkerhet

Vi kan også tilby støtte til intern og ekstern kommunikasjon om utført risikostyringsarbeid, slik at kunder og ansatte blir oppmerksomme på fremgangen bedriften gjør.

Eksempler på tjenester:

 • Due diligence
 • Revisjon
 • Utvikling av etiske retningslinjer og regelverk

Forretningsutvikling og innovasjon

Det å skape langsiktig vekst og innovasjon krever integrering av bærekraft i forretningsstrategien. På dette stadiet hjelper Semcon deg med å sette omfattende forretningsmål som fremmer vekst og forbedrede arbeidsforhold og støtter implementering av nytt regelverk og retningslinjer.

Eksempler på tjenester:

 • Intern opplæring om retningslinjer
 • Utvikling av prosedyrer, verktøy og leverandøropplæring
 • Utvikling av strategiske forretningsmål
 • Intern og ekstern kommunikasjon
 • Prosjektledelse

Bli et forbilde

Som organisasjon har du nå nådd et nivå hvor du jobber mot forretningsmål for mangfold, inkludering og menneskerettigheter gjennom hele leverandørkjeden.

I denne fasen hjelper vi deg med å formidle ditt bærekraftarbeid både internt og eksternt. God kommunikasjon rundt bærekraft øker sjanser for å tiltrekke deg nye medarbeidere og samarbeidspartnere samt gode leverandører og kunder.

Eksempler på tjenester:

 • Metodisk støtte, strategier og opplæring for forretningsutvikling innen interseksjonalitet, antidiskriminering, representasjon, menneskerettigheter og likebehandlingsprinsipper
 • Utforming og oppfølging av bærekrafts krav i anskaffelser
 • Merkeoverføring
 • Merkevarebygging
 • Utvikling av partnerskap
 • Workshops