Hvordan kan jeg hjelpe?

Bærekraftig strategi og endring

Lønnsomhet skapes ved å slå sammen finance og verdier. Goodpoint, eksperter innen bærekraft og en del av Semcon Group, kan støtte din organisasjon i å utvikle hensiktsmessige strategier, effektive retningslinjer, presis bærekraftskommunikasjon og transparent rapportering innen miljømessige, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG - environmental, social and governance)

Kristina Schnell, Semcon

Kristina Schnell

Project Manager

Tydelige krav til bærekraft

Det første steget mot en langsiktig bærekraftig og lønnsom virksomhet er å være bevisst på hvilke krav som stilles i virksomheten. Dette gjelder både lovverk samt krav og ønsker fra interessenter.

Våre eksperter hjelper kunder med implementering, integrasjon, revisjon og kontinuerlig forbedring av bærekrafts arbeid i henhold til kravene i for eksempel CSRD, EU Taxonomy, GRI Standards, Public Procurement Act (Sverige), og ISO-standardene 9001 (kvalitet), 14001 (miljø) og 45001 (arbeidsmiljø).

Eksempler på tjenester:

 • Opplæring i eksisterende og fremtidig lovverk
 • Overvåkning og etterlevelseskontroll av lovverk
 • Miljøanalyse og benchmarking
 • Miljø-og bærekraftsvurdering
 • GAP-analyser
 • Revisjoner

Risikostyring

En langsiktig bærekraftig forretningsmodell krever proaktiv risikovurdering. Dette er nødvendig for å identifisere både hvordan en forretningsmodell kan og vil påvirke miljøet og samfunnet, og hvordan bærekraftspørsmål og hendelser i samfunnet kan påvirke den økonomiske lønnsomheten til samme virksomhet.

Vi tilbyr støtte i implementering av systematisk kontroll og styringspraksis som oppfyller kravene til dine kunder, leverandører og myndigheter

Eksempler på tjenester:

 • Dialog med interessenter
 • Vurdering av relevans i samsvar med europeiske retningslinjer for bærekraftsrapportering (såkalt "dobbelt relevansanalyse").
 • Undersøkelse, analyse og vurdering av forretningsrisikoer og muligheter.

Bærekraftsrapportering og forretningsutvikling

Med risiko under kontroll flyttes fokuset nå til mulighetene. Hvordan kan bærekraft skape ny verdi for virksomheten din? Hvordan kan du øke din positive innvirkning på klima og samfunn?

Vi kan tilby støtte til både å lage en bærekraftstrategi og å kommunisere den gjennom førsteklasses bærekrafts rapportering.

Eksempler på tjenester:

 • Bærekraftstrategi i tråd med nasjonale og internasjonale krav og mål

 • Kommunikasjon: tydelig, nøyaktig og engasjerende (internt og eksternt)

 • Utdanning om de nye EU-direktivene om bærekrafts rapportering (CSRD), EUs taksonomi og GRI-standarder

 • Innsamling, tolkning og analyse av bærekrafts data

 • Prosjektledelse og tekstproduksjon

Bli en rollemodell

På dette stadiet er bærekraft godt integrert i kjernevirksomheten og produktutvikling. Din sterke merkevare og ledende bærekrafts innsats gir deg nå muligheten til å drive endring i din bransje.

Semcon kan hjelpe din virksomhet med å fortsette å utvikle seg og skape verdier fra din satsing på bærekraft, og drive deg til å inspirere både din egen og andre bransjer.

Eksempler på tjenester:

 • Etablering og oppfølging av krav til Bærekraft i anskaffelser

 • Merkeoverføring

 • Arbeidsgiverprofilering (Employer blanding)

 • Utvikling av partnerskap