Hvordan kan jeg hjelpe?

Case

Biler vil snart være i stand til å levere seg selv

I dag forflyttes et nytt kjøretøy manuelt omtrent 25 ganger før det når sluttkunden. Men ny forskning viser hvordan biler kan transporteres gjennom logistikkjeden uten sjåfør. Systemet ble utviklet av Semcon sammen med syv andre selskaper. En prototype er allerede i bruk.

KundeBorn To Drive

IndustriMobility

KompetanserAutonomous Solutions

Bakgrunn

På verdensbasis produseres det ca 80 millioner biler hvert år, men logistikken fra fabrikk til sluttkunde er omfattende, kostbar og helt manuell. Gjennom det svenske forskningsprosjektet Born to Drive er det utviklet en programvareløsning som gjør at bilene flytter seg selv.

Akkurat nå er Born to Drive utviklet for å styre biler fra produksjonslinjen og ut til et samlingssted for å avvente videre transport. Men systemet kan videreutvikles for å effektivisere andre deler av transportkjeden, for eksempel å flytte kjøretøyene over på lastebiler, tog eller skip. Den nye programvaren fungerer med sensorer som allerede finnes i dagens kjøretøy, noe som betyr at det ikke er nødvendig med ekstra maskinvare. "Vi ser at autonom teknologi blir en realitet i flere og flere bransjer. Teknologien er nå klar til å gå over fra å være en visjon, til å brukes i praksis. Og overgangen vil skje raskt." sier Markus Granlund, CEO i Semcon.

I tillegg til programvaren i kjøretøyet er Born to Drive også et back-end system. Systemet kontrollerer hele logistikkstrømmen, og holder styr på hvor bilen befinner seg og dens drivstoffnivå. "Det som gjør Born to Drive unikt er at det helt og holdent er en programvareløsning. Det gjør systemet både kostnadseffektivt og skalerbart. Og siden det allerede finnes en fungerende prototype kan systemet implementeres på bare noen få år." sierJohan Isacson, prosjektleder for Born to Drive.

Spille
SE VIDEOEN: Om prosjektet

Born to Drive har pågått i to år og er et samarbeid mellom teknologiselskaper, myndigheter, komponentprodusenter og Volvo Cars. Semcon har hatt en sentral rolle i prosjektet, med overordnet teknisk ansvar, inkludert utvikling av kjøretøyets kontrollalgoritmer, posisjonering og kommunikasjon med trafikkrutingssystemet.

Et prosjekt utført i samarbeid mellom Actia, Combitech, Consat, RISE Viktoria, Semcon, Trafikverket, Volvo Car Corporation og VTI.

Kontakt

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech