Hvordan kan jeg hjelpe?

Case

Bedre veier ved hjelp av autonom teknologi

KundeAF Gruppen

IndustriIndustri

KompetanserAutonomous Solutions

Bakgrunn

I et norsk innovasjonsprosjekt for fremtidig veibygging har Semcon utviklet og validert en løsning for å gjøre en kompakteringsvals selvkjørende. Målet er å bedre arbeidsforholdene til personalet, forkorte tiden det tar å bygge nye veier og å gi veiene lengre levetid gjennom høyere kvalitet. Ved bygging av veier er kompaktering av massene, og spesielt overflatelagene, avgjørende for å sikre høy kvalitet og dermed tryggere veier som holder lenger.

Dette er et arbeid som stiller høye krav til nøyaktighet og erfaring, samtidig som det utføres på et avgrenset område med lave hastigheter. Med andre ord gir dette perfekte forutsetninger for en autonom løsning der en operatør kan betjene flere maskiner parallelt og der maskinene kan fungere døgnkontinuerlig.

– Thomas Eriksen, prosjektleder hos Semcon i Norge

Spille
SE VIDEOEN: Semcon ansvaret for å gjøre valsen selvkjørende. Arbeidet bygger på et kontrollsystem som er utviklet av Yeti Snow Technology AS.

Fra flyplasser til nye veier

I prosjektet, som er initiert av Nye Veier og utføres av AF Gruppen, har Semcon ansvaret for å gjøre valsen selvkjørende. Arbeidet bygger på et kontrollsystem som er utviklet av Yeti Snow Technology AS – et selskap som er eid i fellesskap av Semcon, Husqvarna Group og Øveraasen. Systemet er egnet til en rekke ulike områder der drift og vedlikehold må ivaretas på en sikker måte med høy presisjon og repeterbarhet. Dette kontrollsystemet har også vært brukt på snørydding av rullebaner og børsting av landingslys på flyplasser.

Dette er et godt eksempel på hvordan ny teknologi legger grunnlaget for effektive og sikre løsninger for veibygging i fremtiden. Det vil i sin tur gjøre det mulig å bygge nye veier både raskere og mer kostnadseffektivt.

– Sebastian Kussel, som er ansvarlig for teknologi og utvikling hos Nye Veier

Fakta

  • Prosjektet har nå vært gjennom en konseptvalidering og blitt demonstrert på et konkret arbeidsområde på E39 Kristiansand øst – Mandal vest.

  • Neste planlagte steg i prosjektet er å utføre oppgaver autonomt i en driftsfase, i slutten av 2020.

  • Ved veibyggingen skal kompakteringsvalsen passere overflaten seks ganger med mindre enn 20 cm overlapping mellom hver passering. Med en autonom løsning fastslås kjøreruten ut fra GPS-posisjonering for å sikre optimal kjøring med maksimal kvalitet.

  • Kompaktoren, av typen HAMM H25i, har en makshastighet på 12 km/t og en snitthastighet på 2–3 km/t under kompaktering.

  • Sikkerheten ivaretas per i daggjennom optiske sensorer som stanser maskinen hvis de registrerer personer eller gjenstander i nærheten. En komplett løsning for sikker anleggskonstruksjon ferdigstilles til systemet kommer i full drift.

  • Deltakere i forskningsprosjektet er Nye Veier, AF Gruppen, SINTEF, HAMM og Semcon.


Kontakt

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development