Hvordan kan jeg hjelpe?

Pressemelding2020.10.12

CT i helikopter kan redde flere slagpasienter

Ved hjerneslag er rask diagnostikk og riktig behandling livsviktig. For å kunne stille riktig diagnose må pasienten imidlertid undersøkes ved hjelp av CT skanning – en forkortelse for Computed Tomography. Norsk Luftambulanse har gjennom forskningsstudier vist at prehospital diagnostikk og behandling er mulig. Stiftelsen har nå inngått samarbeid med Semcon i et prosjekt der man i et første trinn skal bevise at det er mulig å installere en CT-maskin i et medisinsk helikopter.

Dele:

Hjerneslag medfører store samfunnsmessige kostnader. At pasienten får rask og riktig behandling vil være helt avgjørende for hvor omfattende rehabiliteringen vil bli.

Ved hjerneslag teller hvert eneste minutt frem til pasienten blir tatt hånd om. Ved hjelp av en portabel CT-maskin reduseres tiden det tar inntil diagnose kan stilles og behandling kan starte ettersom dette kan gjøres allerede før pasienten kommer til sykehuset.

- Odd Øystein Ra, prosjektleder hos Semcon Norge

For at CT-maskiner skal kunne brukes utenfor sykehusene, for eksempel i helikopter, må de gjøres langt lettere og mer kompakte.

Takket være et vellykket forskningsprosjekt ved Norsk Luftambulanse – Mobile Stroke Unit – der man installerte en portabel CT-maskin i en spesialbygd ambulanse, kan man nå ta fatt på trinn to.

Semcons rolle har opprinnelig vært å utføre et studie som undersøker mulighetene for å kunne ta i bruk teknologien og maskinen fra det tidligere forskningsprosjektet, i et helikopter. Deretter har vi utviklet og testet ut et konsept for selve båren som pasientene ligger på når de kjøres inn og undersøkes i CT-maskinen.

- Odd Øystein Ra, prosjektleder hos Semcon Norge

Semcon er i dette prosjektet teknisk samarbeidspartner med Norsk Luftambulanse, og bidrar blant annet med spesialkompetanse innenfor kontrollsystemer, elektronikk og mekaniske systemer. Det langsiktige målet med prosjektet er å bidra til utvikling av en prehospital CT-maskin som kan brukes i helikopter, mindre ambulanser og som flyttbar variant for mindre sykehus.

Les mer om Norsk Luftambulanse.

Kontakt

Kristina Ekeblad

Communications Director