Hvordan kan jeg hjelpe?

ArtikkelDigital Solutions

Ai-dreven virtuell assistent for profesjonell bruk

Å kommunisere med datamaskiner er noe vi er vant med nå til dags. Hjemme og i bilen snakker vi for eksempel med Siri og Alexa. På grunn av konfidensielle data, er denne typen tjenester imidlertid ikke et alternativ for mange bedrifter. Semcon har ved hjelp av det nyeste innenfor kunstig intelligens utviklet en revolusjonerende, virtuell assistent for profesjonell bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant).

Dele:

Teknologien vi omgir oss med, blir stadig mer avansert og dermed vanskeligere å vedlikeholde. Dessuten blir mengdene data som selskapene må håndtere stadig større . En annenutfordring er at dataene kan lagres lokalt eller i skyen samt i ulike formater og i låste eller åpne systemer. For en servicetekniker kan det å finne svar på et bestemt spørsmål av og til være som å lete etter den berømte nåla i høystakken.

Takket være vår unike databehandlingsløsning kan vi strukturere dataene til en bedrift og avdekke sammenhenger som det ellers ville være umulig for den menneskelige hjernen å oppdage. Dermed skapes forutsetningene for alltid å ha tilgang til riktig informasjon, noe som i sin tur bidrar til en mer effektiv utvikling og service, lavere kostnader og økt oppetid.

– Gustav Tempelman, Department Manager, Product Information hos Semcon

SIA kan resonnere og føre en dialog med den som stiller spørsmålet, for å sikre at svaret blir riktig. Løsningen ble utviklet i et kundeprosjekt og muliggjort gjennom Semcons blanding av spisskompetanser innenfor produktinformasjon og AI. Ved hjelp av en såkalt «dataminer» som hele tiden leter etter den nyeste informasjonen, bygges et semantisk lag med ontologier som gjør det mulig for SIA å finne rett svar. Løsningen er basert på Semcons unike, egenutviklede databehandlingsplattform S4, som muliggjør en sammenkobling av alle data i samtlige systemer.

Med S4-plattformen kan vi løse sentrale utfordringer hos kundene våre ved å gjøre usorterte data tilgjengelige og forståelige for alle sluttbrukere. Vi ser til at hver bedrift får en skreddersydd løsning ut fra sine spesifikke behov, enten det er snakk om tjenestefisering, business intelligence eller tilrettelegging for fremtidige AI-satsinger.

– Johan Kristensson, ansvarlig Embedded hos Semcon

Spille

Fakta

  • Datamining er en prosess for å finne mønstre i store datamengder. Den involverer metoder i skjæringspunktet mellom maskinlæring, statistikk og databasesystem.

  • Et semantisk lag gjør komplekse data om til data som maskiner eller mennesker kan forstå og tyde blant annet ved hjelp av ontologier.

  • En ontologi er en metode som brukes for å vise egenskapene til et emneområde og sammenhengene mellom disse, ved å definere et antall konsepter og kategorier som representerer emnet.

Kontakt

Tonny Mastad, Semcon

Tonny Mastad

Area Manager

Digital Solutions

Johan Kristensson, Semcon

Johan Kristensson

Team Manager

Embedded Network