Hur kan jag hjälpa dig?

WebinarProject Excellence

Releasepresentation för XLPM 3.7

Dela:

Denna nya release innehåller, som tidigare meddelats, en rad förändringar. Bland annat en helt ny beskrivning av grundorsaksanalys (RCA, Root Cause Analysis), ny information för att tydliggöra roller för genomförande av initiativ, ny och utökad information om att arbeta med uppgifter och om hur löpande ärenden kan hanteras, uppdaterade bilder som bättre visar hur den agila tekniken Scrum kan kombineras med projektmodellen i XLPM, och mycket mer.

Här får du en genomgång av nyheterna av XLPMs produktledare Jens Olow, som tillsammans med kollegor leder arbetet med utvecklingen av projektmetodiken XLPM.

Varma hälsningar, Utvecklingsteamet på Project Excellence by Semcon.

Spela
Webinar: Releasepresentation för XLPM 3.7

Kontakta oss om du har några frågor

Emma O.Westerberg, Semcon

Emma O.Westerberg

Project Manager